Sort by
Designer Urgent
អ៊ីនធើមេឌីកា ខូអិលធីឌី (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )

• ត្រូវមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹង ជំនាញខាងលើ ចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ • អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ • កំរិតវប្បធម៌ ៖ Bachelor Degree • មានលក្ខណៈសម្បត្តិសមរម្យ ចរិកស្លូតបូត ទៀងត្រង់ និង រសរាយរាក់ទាក់ • ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ និង មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ • មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Designer
Seller Urgent
SDC Hotel Supply (Hotel / Resort / Travel)

+ Duties: Daily’s contact to potential customers. Make a present about SDC company profile, concept, our Referent, product and Service. Give consultant about bed linen and other relate to housekeeping Keep in touch (follow up) with all the customer and client. Do customer solving and serving. Other strategy to push market will be provide

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
DMF Company (Food and Berverage)

១​. ផ្នែកលក់ ទឹកត្រី ទឹកស៊ីអ៊ីវ - មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ - មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯង - រួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ - ប្រាក់ខែចាប់ពី 150$-200$ ២. ផ្នែកលក់ ថ្នាំជី នឹង ថ្នាំកសិកម្ម - មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ថ្នាំកសិកម្មយ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ - មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯង - រួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ - ប្រាក់ខែចាប់ពី 200$

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
ICE Electronics (Electrical and Electronics)

Job Description • Must have good knowledge of IT products • At least 1 year experience in IT Consumer Electronics or related field • Good in communication skills and interpersonal skills • Good command of written and spoken English, Chinese is a plus • Honest, willingness, and be able to work as team • Ability to work on achieving sales target • Self-motivated and confident

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
ICE Electronics (Electrical and Electronics)

Job Responsibilities • Manage, lead/delegate, control and motivate retail sale executives achieve their allocated sales target • Provide guidelines and problem resolution to team member • Maintain and develop relationships with existing clients and new opportunity • Provide training to sales team to develop their potential and effectiveness • Support advertising campaign and conduct marketing survey, collect market information and understanding the competitor • Develops a business plan and sales strategy to ensures company sales goals and profitability • Provides timely feedback to management regarding performance • Explore new opportunities to get additional sales • Prepare order forecast for products to buffer for stock and sell

Full Time | Phnom Penh | Manager | Sales-Corporate
ICE Electronics (Electrical and Electronics)

Job Responsibilities - Promote and Sell IT products (i.e. PC, Server, Storage, Networking, Security, UPS, Printer, Copier, Consumable, Projector, CCTV, and Project) - Prepare proposal for Project based under collaboration with Pre-sales - Listen to customer’s requirements and present appropriately to make sales - Negotiate on price, costs, specifications, delivery schedule - Maintain and develop relationships with existing customers in person via phone or email - Maintain sales growth and hit target - Coordinate service and troubleshooting issues related to responsible clients - Collect, analyze and report all relevant market information

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
CBS Royal Cook (Food and Berverage)

Job Description: -ចេះលក់ទំនិញ -ចេះណែនាំផលិតផលក្រុមហ៊ុនទៅឲ្យអតិថិជន -មានសមត្ថភាពជំរុញការលក់ឲ្យគ្រប់ផែនការ -មានឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការងារ -ហ៊ានChallenge នឹងការងារលំបាក -មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន -ចេះធ្វើផែនការការងារ -ស្គាល់ភូមិសាស្រ្តតាមខេត្ត

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
Cambodia Education Assistance Fund (CEAF) (Education / Training)

ជំនួយការនាយកអង្គការមូលនិធិខ្មែរជំនួយការសិក្សាមានតួនាទីដូចខាងក្រោម៖ - ឆ្លើយតបអ៊ីម៉ែលជាប្រចាំក្រោមការពិនិត្យរបស់នាយកអង្គការ - បកប្រែឯកសារពីភាសាខ្មែរទៅអង់គ្លេស និងពីភាសាអង់គ្លេសទៅខ្មែរ - វាយអត្ថបទផ្សេងៗជាភាសាខ្មែរ ឬភាសាអង់គ្លេសដែលទាក់ទងនឹង ការងាររបស់អង្គការ

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
CBS Royal Cook (Food and Berverage)

Job Description -ដឹកជញ្ជូនទំនិញ ជូនអតិថិជនតាមកាលវិភាគ និងការកុម្មង់ -រក្សាទំនិញ នៅពេលដឹកជូនអតិថិជន -ប្រមូលវិក័យបត្រដែលបានចុះហត្ថលេខាពីអតិថិជន នៅពេលទទួលទំនិញ -ប្រមូលយកទំនិញមកវិញពីអតិថិជន នៅពេលមានការដឹកជញ្ជូនខុសពីការកុម្មង់ -ការងារផ្សេងទៀតចាត់ចែងដោយប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
HOUT CHHAY Co.,LTD (Manufacturing / Production)

-ការទទួលខុសត្រូវ -ដើរតាមឡានដឹកឥវ៉ាន់ លើកឥវ៉ាន់ដាក់ឡាន និង ទំលាក់ឥវ៉ាន់អោយភ្ញៀវ -កិច្ចការផ្សេងៗទៀតទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធាន

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General Work
K2 (HK) Ltd. (General Business)

Key Responsibilities: • In-line and pre-shipment inspection • Positively communicate with suppliers and supervisor on effective inspection schedule • Conduct in-line or pre-shipment inspection at Company's request • Distribute inspection reports to relevant teams timely • Report rejected / pending inspection to supervisor in time • Submit weekly / monthly summary reports • Drive supplier quality improvements • Report any abnormal situation of suppliers • Assist to conduct factory audit, verify implementation and effectiveness of corrective actions taken by suppliers • Provide assistance on new product sample review

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Quality Control/Assurance
AMB Tarsus (Broadcasting / Publishing)

Job Description RESPONSIBILITIES: - Leading the sales of key projects - Building good relationships with existing customers - Identify new potential customers - Meeting potential customers - Prepare presentations, proposals and sales contracts.

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Marketing/Business Development
AMB Tarsus (Broadcasting / Publishing)

Description -Promote International trade shows services to the target of customers. -Make Appointment to meet customers. -Develop and improve policies and procedures for sales enforcement in order to align with the Company’s business plan. -Build good relationship with existing customers and identify potential new customers. -Analyze monthly sales strategy and report. -Perform other tasks required by Manager. -Prepare presentations, proposals and sales contracts. -Other duties assigned

Full Time | Phnom Penh | Manager | Retail Sales/General
T.R.C.A.Garment Co.,Ltd (Industrial Products)

性格: 男/女 語言: 中柬英 (中文流利) 不需要工作經驗

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Clerical/Administrative
Indochina Aviation Centre (Cambodia) Co.,Ltd (Hotel / Resort / Travel)

• Product knowledge and presentation • New clients research • Active communication with the current clients • Providing reports for management and client • Develop relationships and incentives for continuous sales growth Contact Person: HR & Admin Phone: 077 888 578/ 012 219 333 Email: account@indochinaaviation.aero

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Sales-Corporate

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!