Sort by
Broker Jet (General Business)

- ភេទប្រុស និង ស្រី ចំនួន ១០នាក់ - ចាប់ពីអាយុ ១៨-២៨ឆ្នាំ -​ ត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ ព្យាយាម តស៊ូ និងមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការងារ - បទពិសោធន៍ ខាងខ្ញុំនឹងបណ្តុះបណ្តាល ១០០%

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
J.Eli Trading Co., Ltd. (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )

- Welcome the customers with a polite greeting - Provide assistance by giving a clear explanation about the product, the company history etc. - Guide the customer through the purchasing experience ( advise them on best sellers, colours) - Be familiar with TO POS system - Process payments by cash, credit cards, Pipay. Alipay, Wechat etc. - Assist the shop manager with the daily and monthly stock counts and with other tasks that may occur.

Part Time | Phnom Penh | Junior Executive | Education
ECOSH TRADING CO.,LTD (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )

- ក្រុមហ៊ុន ប្រេងម៉ាសុីន រថយន្ត និងម៉ូតូ - មិនមានបទពិសោធន៍ក៍អាចដាក់ពាក្យបាន -​ ផ្នែកលក់ទាំង2ភេទ អាយុពី18ឆ្នាំដល់35ឆ្នាំ - ប្រាក់ខែ 180$-500$ - ឈប់បុណ្យធំៗឬអាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែមពីលើ - ធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៏ ចូល​​ 8:00am ព្រឹកចេញ 5:00pm ល្ងាច - សំរាក1ម៉ោង ម៉ោង12:00pmដល់1:00pm

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Journalist/Editors
CREATIVE TRANSLATION SERVICE CO., LTD (General Business)

* Creative Translation Service Co., Ltd is a leading professional and legally registered company which has been rated as one of the best and most well-known companies across the country and the rest of the world highly recommended, recognized and supported by UNCEF LTA No. 42407907, UN agencies, local and international NGOs, companies, law firms, governmental institutions, ministries, embassies, universities, valued clients and customers from all walks of life in terms of our provision of professional, punctual and quality translation and interpreting services, including but not limited to various main languages being highly needed, including but not limited to Khmer, English, Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Korean, French, Spanish, Russian, German, Dutch, Polish, Burmese, Malaysian, Indonesian, etc. In response to its customer requirements and in a bid to expand its scope of work, coverage and services, Creative Translation is currently looking for Two Professional Chinese  Khmer Translators/Interpreters and Two Professional English  Khmer Translators/Interpreters to support the team.

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
THAVIN IMPORT & EXPORT CO,.Ltd (Telecommunication)

- ម៉ោងធ្វើការ : 7:30am-5:00pm - ថ្ងៃធ្វើការ : ចន្ទ័ដល់សៅរ៍ - ប្រាក់ខែ : អាចចចារ - មានភាពស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងការងារ - មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយអតិថិជន - ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ - គោរពស្រឡាញ់ការងារ - គោរពពេលវេលា - មានឆន្ទះធ្វើការងារជាក្រុម

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
DoonaBuil Co.,Ltd (General Business)

- Senior: Post at least 2 years experience Salary 500$-700$ - The working time : 8:00am-12:00pm afternoon 1:30pm-5:00pm * Deadline : 30.08.2019

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Education
DoonaBuil Co.,Ltd (General Business)

- Junior : 1 Post fresh graduate Salary 300$ up - The working time : 8:00am-12:00pm afternoon 1:30pm-5:00pm * Deadline : 30.08.2019

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Education
PDM Closet BKK (Clothing / Garment / Textile)

* ភីឌីអឹមខេក្លូសខេមបូឌា កំពុងស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ * វេនព្រឹកមកធ្វើការ 8:30am- 7:00pm យប់មួយខែបានឈប់៤ថ្ងៃ *​ វេនថ្ងៃមកធ្វើការ 1:00pm-10:00pm យប់មួយខែបានឈប់៤ថ្ងៃ ​​ *ប្រាក់បៀរវត្សរ៍បូករួមទាំងប្រាក់កម្រៃ *ប្រាក់ឈ្នួលន្ថែមម៉ោង *ឈប់សម្រាក១ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃ *ឈប់សម្រាក់នៅថ្ងៃបុណ្យជាតិ *ធ្វើការងារជាក្រុម *ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ​ និង អាចចេះភាសាអង់គ្លេសចិន គឺជាបទពិសោធន៍បន្ថែមក្នុងការគ្រប់គ្រង *អាចផ្ញើ CV តាម Email : radavin@pinkdm.com/Pdmcloset@gmail.com *អាស័យដ្ឋាន​ : ផ្លូវលេខ ៦០,ភូមិដីថ្មី,​សង្កាត់ គោកឃ្លៀង, ខណ្ឌ សែន សុខ, រាជធានីភ្នំពេញ

Full Time,Part Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
PDM Closet BKK (Clothing / Garment / Textile)

* ភីឌីអឹមខេក្លូសខេមបូឌា កំពុងស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ * វេនព្រឹកមកធ្វើការ 8:30am-7:00pm យប់មួយខែបានឈប់៤ថ្ងៃ *​ វេនថ្ងៃមកធ្វើការ 1:00pm-10:00pm យប់មួយខែបានឈប់៤ថ្ងៃ ​​ *ប្រាក់បៀរវត្សរ៍បូករួមទាំងប្រាក់កម្រៃ *ប្រាក់ឈ្នួលន្ថែមម៉ោង *ឈប់សម្រាក១ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃ *ឈប់សម្រាក់នៅថ្ងៃបុណ្យជាតិ *ធ្វើការងារជាក្រុម *ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ​ និង អាចចេះភាសាអង់គ្លេសចិនគឺជាបទពិសោធន៍បន្ថែមក្នុងការគ្រប់គ្រង *អាចផ្ញើ CV តាម Email : radavin@pinkdm.com/Pdmcloset@gmail.com *អាស័យដ្ឋាន​ : ផ្លូវលេខ ៦០,ភូមិដីថ្មី,​សង្កាត់ គោកឃ្លៀង, ខណ្ឌ សែន សុខ, រាជធានីភ្នំពេញ

Full Time,Part Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
PDM Closet BKK (Clothing / Garment / Textile)

* ភីឌីអឹមខេក្លូសខេមបូឌា កំពុងស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ * វេនព្រឹកមកធ្វើការ 8:00am - 5:30pm យប់មួយខែបានឈប់៤ថ្ងៃ ​​*ប្រាក់បៀរវត្សរ៍បូករួមទាំងប្រាក់កម្រៃ *ប្រាក់ឈ្នួលន្ថែមម៉ោង *ឈប់សម្រាក១ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃ *ឈប់សម្រាក់នៅថ្ងៃបុណ្យជាតិ *ធ្វើការងារជាក្រុម *ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ​ និង អាចចេះភាសាអង់គ្លេសចិន គឺជាបទពិសោធន៍បន្ថែមក្នុងការគ្រប់គ្រង *អាចផ្ញើ CV តាម Email : radavin@pinkdm.com/Pdmcloset@gmail.com *អាស័យដ្ឋាន​ : ផ្លូវលេខ ៦០,ភូមិដីថ្មី,​សង្កាត់ គោកឃ្លៀង, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
Accountant Urgent
Victory Solution Co., Ltd (Accounting / Audit / Tax Firm)

* Experience 1 Year Up - Keeping and processing documentation relate to workflow - Monitoring revenue and expenditure transaction - Understanding the Accounting and its process - Supporting to monitor Payment Invoice and Income Invoice - Daily entry stock of raw material and finish product - Prepare monthly tax, Pay tax - Inventory counting, Stock control (small) - Other tasks assigned by Manager

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
Pacific Hotel Phnom Penh. (Hotel / Resort / Travel)

- Greet and escort customers to their tables - Present menu and provide detailed information when asked (e.g. about portions, ingredients or potential food allergies) - Prepare tables by setting up linens, silverware and glasses - Inform customers about the day’s specials - Offer menu recommendations upon request - Up-sell additional products when appropriate - Take accurate food and drinks orders, using a POS ordering software,order slips or by memorisation - Check customers’ IDs to ensure they meet minimum age requirements for consumption of alcoholic beverages - Communicate order details to the Kitchen Staff - Serve food and drink orders - Check dishes and kitchenware for cleanliness and presentation and report any problems - Arrange table settings and maintain a tidy dining area - Deliver checks and collect bill payments - Carry dirty plates, glasses and silverware to kitchen for cleaning - Meet with restaurant staff to review daily specials, changes on the menu and service specifications for reservations (e.g. parties) - Follow all relevant health department regulations - Provide excellent customer service to guests.

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Security/Armed Forces/Protective Services
Pacific Hotel Phnom Penh. (Hotel / Resort / Travel)

- Inspect hotel regularly to ensure it meets safety standards - Arrange for routine maintenance in hotel rooms, lobbies and facilities (e.g. kitchens, tennis courts) - Organise repair projects in a manner that does not disturb guests - Plan and oversee renovations and construction - Act fast to resolve emergency issues (e.g. power outages) - Find ways to reduce hotel operating costs and conserve energy - Supervise team of Maintenance Technicians and Janitors - Manage relationships with contractors and service providers - Maintain budgets, expenses and activity logs.

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
Ung Sim Sia Construction Co.,Ltd (Construction / Building / Architecture)

Ung Sim Sia Construction Co., Ltd has been operation as construction firm in Cambodia for many years, presently we are seeking for a Cambodian nation to fill a full time position of Quantity Surveyor. Duties and Responsibilities: • Undertake Calculation for quantities in drawing that require each project such as (Road, Canal, Dam, Structures ….etc.); • Breakdown the quantities; • Prepare Quantities Data detail in Excel File. • Prepare report or document for BOQ; • Other tasks assigned by Supervisor.

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Civil Engineering/Construction
Programmer Urgent
ATech Group Co., Ltd., (Information Technology / Digital)

- Work closely with other member in company - Coding, Prototype, UI/ UX concept - Develop Web App and Desktop App, Maintain, Troubleshoot, and enhance existing applications - Participate in workflow and process, technical review, meeting and discussion - Conduct code review, Testing and Prepare documents

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Education

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!