Sort by
Golden Ship (General Business)

● ធ្វើការទំនាក់ទំនងអតិថិជន ដើម្បីណែនាំលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ● ថែរក្សារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនចាស់ និង អតិថិជនថ្មី ● ចុះអង្កេតទីផ្សារ និងប្រមូលព័ត៌មានពីគូប្រជែង ● រៀបចំកាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៌ និង ប្រចាំខែ ហើយនឹងរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃជូនថ្នាក់លើរបស់ខ្លួន ● មានការប្តេជ្ញាខ្ពស់ថានឹងសំរេចអោយបាននូវផែនការដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់អោយ ● ចូលរួមប្រជុំដើម្បីរៀបចំផែនការលក់ អភិវឌ្ឍន៍សេវាកម្ម និង ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ● សហការណ៍ជាមួយផ្នែកប្រតិបត្តិការណ៍ ដើម្បីបំពេញតំរូវការអតិថិជន ● ធ្វើការងារដ៏ទៃទៀតដែលប្រធានផ្នែកដាក់អោយ

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
DK Linen (Manufacturing / Production)

- At least bachelor degree of marketing/sale or Business Administration - At least 3 years of successful experiences in the qualified knowledge above, - Full knowledge on successful marketing of linen materials and other relevant products nationally and internationally - Good at leading skills to gain the success with long-term goals for linen business and other field to be applied - Full capacity in dealing with international suppliers and able to deeply discuss with linen and other relevant field of expert teams. - Fully understand about the current and future market situation of linen business, especially for home, guesthouse, hotel, casino etc, in Cambodia. - Good at marketing plan, strategies, implementations and achievements in this particular business - Able to train and to make marketing plan monthly, quarterly, annually with sale representatives for management teams to evaluate before implementing. - Successful in finding potential customers, provincial dealers, district retailers and other users to achieve our monthly, quarterly , annually sale target. - Have marketing skill to deal with guesthouse, hotel, resort, casino, and other relevant fields with sales team, wholesaler, agency's sales etc. - Challenge in working in the field with potential customers, provincial dealers, district retailers and other users - Skillful in date collection, data analyzing and data monitoring for win-win sale strategies - Conduct your work very well with colleagues and other relevant teams - Able to form the strong and successful sale and technical teams of the above business in the long run. - Good personality: honest, hard working, developing , motivation, high responsibility, long vision etc.

Full Time | Phnom Penh | Manager | Manufacturing
Delivery Urgent
LOCK&LOCK Phnom Penh Co., Ltd (General Business)

- ម៉ោងធ្វើការ ៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច - ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន - ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ - តស៊ូក្នុងការងារ

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General Work
Pink Diamond Manufacturing (Manufacturing / Production)

- Direct all activities related to operations and production in accordance with business plan and the strategic goals of the Company and business units. - Sets strategic goals and vision for the site, as well as short- and long-term production goals. - Directs and manages the overall production plan for the operation, including supervising the day-to-day operations that come with implementation. - Collaborates with functional area supervisors on the determination of materials, space, equipment and personnel needs as well as the development and implementation of processes, procedures, assignment and execution of functional responsibilities, and determination of budget and costs constraints. - Evaluates performance against production goals and adjusts allocations of resources (e.g., personnel, equipment, materials) as needed to optimize quality and amount of equipment, machinery and components produced, market share of customers, quality of services provided, and cost-efficiency of operations. - Manages direct reports, assigns work to staff, provides coaching and training, sets goals, is accountable for performance evaluation, plans staff development, and makes and approves people management decisions either alone or in collaboration with top management.

Full Time | Phnom Penh | Manager | Factory Manager
រែមកូ ខេមបូឌាលីមីតធីត (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )

ភារកិច្ច (ត្រូវរាយការណ៍ ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់) o លក់ ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងកម្មវិធី Promotion របស់ក្រុមហ៊ុនជូនអតិថិជន o ប្រមូលលុយលក់ និងបំណុលពីអតិថិជន ជូនក្រុមហ៊ុន o ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី(ពង្រីកទីផ្សារ) និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនចាស់ o តាមដានរាល់សកម្មភាពគូរប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារ និងរាយការណ៍ ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ o ធ្វើរបាយការណ៏លក់នឹងប្រមូលលុយប្រចាំថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ +អត្ថប្រយោជន៏ទទួលបាន៖ -ប្រាក់បៀរវត្តន៏180 $ដល់ 350$ -បា្រក់បន្ថែម សាំង កាតទូរស័ព្ទ -បា្រក់បន្ថែមកម្រៃជើងសារ(លក់បានច្រើន ទទួលបានច្រើន)

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
Office Culture Supplier Co., Ltd (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )

- Promote new product to client - 1 dayoff per week - Working hours 8-5pm ( Break lunch) - have allowence and incentive

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
Fortune Wave Investment Co., Ltd (Banking / Finance / Insurance / Investment)

 Able to work with Adobe Photoshop & Adobe Illustrator application  Design name card, Leaflet, Banner, and edit graphic  Post Photo / video with caption on social media  Able to explain the design concept  Understanding of common computer operating systems and Internet  Develop marketing strategies for projects, including website, email and social media Condition Working Hour : Monday-Saturday (8am-5pm), include lunch time Holiday: Follow Cambodia Calendar & Labor Law Allowance is based on position and job duty.

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | IT-Software
Fortune Wave Investment Co., Ltd (Banking / Finance / Insurance / Investment)

 Deal with travel agent and booking hotel and flight ticket  Ensure smooth-running office operations  Reading and analyzing submissions, letters, agendas, memos  Maintain inventory and office supplies  Operational tasks including such as prepare report, updating decks / presentations, assisting with projects, collect and analyze information)  Manage and maintain executive schedules such as making appointment and conferences  Greeting visitors and determining access to appropriate parties Condition Working Hour : Monday-Saturday (8am-5pm), include lunch time Holiday:Follow Cambodia Calendar & Labor Law Allowance is based on position and job duty

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Secretarial
Fortune Wave Investment Co., Ltd (Banking / Finance / Insurance / Investment)

 Resolve customer complaining  Preparing reports and making recommendations to management.  Collecting customer information and analyzing customer need  Manage to receive customer incoming calls, social media chats and email  Develop marketing strategies for projects, including website, email and social media  Analyze data to determine campaign efficiency  Ensure creative marketing materials with regular review by adhere brand guidelines Condition Working Hour : Monday-Saturday (8am-5pm), include lunch time Holiday:Follow Cambodia Calendar & Labor Law Allowance is based on position and job duty

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Customer Service
Fortune Wave Investment Co., Ltd (Banking / Finance / Insurance / Investment)

 Understand of AP, AR, Issue invoices and Cash in / Cash Out  Payment Collection / Withdraw  Summarize financial status such as Balance sheet, Profit & Loss Statement  Able to use Bookkeeping & QuickBooks  Knowledge of Inventory management  Good understanding about Administration  Operate company daily routine schedule and prepare meeting schedule Condition Working Hour : Monday-Saturday (8am-5pm), include lunch time Holiday:Follow Cambodia Calendar & Labor Law Allowance is based on position and job duty

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General/Cost Accounting
RN Roof Tile (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )

- កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់ទី ១២ ឡើងទៅ - មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ ឬធ្លាប់ធ្វើទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងសំណង់ - មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចុះលក់តាមការដ្ឋាន ឬដេប៉ូ - បើចេះបើកបរមានអាទិភាពខ្ពស់ - ត្រូវការជ្រើសរើស​បុគ្គលិកនៅ​សាខា ខេត្ត សៀមរាប កំពង់ធំ ក្រុងសួង (ខេត្តត្បូងឃ្មុំ)

Full Time | Siem Reap | Non-Executive | Retail Sales/General
Call Center Urgent
The Speed Delivery (Logistics / Transportation / Warehouse)

- Can use Excel for Report & English - Handle for customers call in and take order response - Working hours: 7:30am-5pm - 1dayoff per week - AL 12 days per year - Basic Salary 160$ - PH, on New year, Phjum and Global new year

Full Time | Phnom Penh | Entry | Customer Service
SAHAS PPSEZ CO; LTD (Security )

Full Time | Phnom Penh | Security | Security/Armed Forces/Protective Services
Tridital - Digital Marketing (Information Technology / Digital)

-Manage all aspects of building and maintaining a sales pipeline -Achieve daily-weekly-monthly sales activity expectations -Qualify and close prospective clients that fit our company focus -Devise and execute strategies to win target clients -Consistently meet or exceed revenue quotas -Close inbound and referred business -Use Sales management software to manage and update sales activity -Represent company at industry conferences

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Marketing/Business Development
Furi Real Estate (Property / Real Estate)

1. មានសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់ទី12 2. រូបសម្បត្តិសមរម្យ 3. ព្យាយាមនឹងការងារ 4. មិនមានបទពិសោធន៍អាចអនុគ្រោះ អត្ថប្រយោជន៍៖ 1. ប្រាក់ខែគោល (អាចបានឡើងប្រាក់ខែ ប្រសិនឃើញថាខិតខំព្យាយាមនឹងការងារ) 2. ទទួលបានកម្រៃជើងសារខ្ពស់ចាប់ពី $1,000 ឡើងទៅក្នុងមួយផ្ទះ 3. វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសផ្នែកអចលនទ្រព្យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស 4. ទទួលបានកាដូពិសេសផ្សេងៗសម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើម។ល។

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Property/Real Estate

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!