Sort by
D.I Residence (Phnom Penh) (Food and Berverage)
- ត្រូវសហការជាមួយ ក្រុមការងារ រៀបចំ ត្រួតពិនិត្យ ផ្នែកគេហកិច្ច (Housekeeping) និងសន្ដិសុខ- ត្រូវរៀបចំនិងត្រួតពិនិត្យកន្លែងអង្គុយនិងបរិស្ថានកន្លែងទទួលភ្ញៀវឲ្យមានរបៀបរៀបរយប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់នៅមុនពេលចេញនិងមុខពេលដល់ម៉ោងសម្រាក- រំលឹកគោលការណ៍ការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រកាន់ភ្ជាប់ឲ្យបានជានិច្ចនូវការអភិវឌ្ឍន៍គុណភាពការងារសេវាកម្មផ្តល់ឲ្យអតិថិជនគ្រប់រូប- យល់ដឹងពីតំរូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុន- ត្រូវចូលរួមរៀបចំនិងចូលរួមបំពេញការងារក្នុងប្រតិបត្ដិការប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានស្វាហាប់- ផ្ដល់ពត៌មានសេវាកម្មរបស់D.I Residence- រៀបចំនិងទទួលការកក់ និង តាមដានពត៌មានចេញ-ចូលរបស់ភ្ញៀវ
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial
DAVID SUNHO PARADISE GROUP (CAMBODIA) (Information Technology / Digital)
*High Salary & allowance • Prepare administrative documents.• Assist Director/Manager.• Follow Director/Manager to Everywhere.• Receive and process incoming and outgoing mail.• Other task assign by Director/Manager.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
Crown Resort Co., Ltd (Entertainment)
- Prepare Payment Vouchers and Receipt Vouchers.- Daily checking of Cage Report to ensure that all transactions in the report are accurate and properly approved.- Post Payment and Receipt Voucher into Peachtree Accounting Software.- Post all stock requisition to Peachtree Accounting Software.- At every month end, verify physical stock on hand with stock on hand in Peachtree Accounting Software. Report any quantity difference to Finance Executives. - Doing other works as assigned by Finance Executives and Finance Manager.
Full Time | Poipet | Fresh/Entry Level | Secretarial
Cambodia Securities Exchange Co., Ltd (CSX) (Banking / Finance / Insurance / Investment)
Assisting manager and senior manager in:- Handling daily securities trading operations, market monitoring and report- Promoting trading activities in equity and debt markets- Various research and development projects- Managing and promoting trading data distribution- Dealing with the CSX’s members (securities firms) in relation to market operations, trainings and others- Other tasks as assigned by them
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
Muhibbah Masteron (Agriculture / Plantation)
- Handle invoices and payment to suppliers - Prepare statement of accounts - Prepare payment voucher and process cheque payment - To handle AP/AR and/or GL - Prepare monthly payroll and miscellaneous financial report such as purchasing, food and expenses report - Perform administrative duties and any other ad hoc duties assigned by supervisor/management
Full Time | Kratie | Senior Executive | Secretarial
CHUNGKANG STEEL STRUCTURE ( CAMBODIA ) Co.,Ltd (General Business)
- Recruiting and selection: responsible for all level of employee.- Making the orientation and prepare contract for new employ.- Attendant Management: daily checking all employee of the Company.- Manage personnel file and keep update.- Prepare any documents to support payroll function.- Manage and update master list.- Update all leave type and Vocation for all employees.- Disciplinary action: warning to employee that breach’s the company policies or internalrule.- Other task assigned by supervisor or manager.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
Shopping Center Sorya PLC (General Business)
- Assist Manager to ensure the facilities delivers a high quality fitness experiences to all members.- Carry out daily tasks and functions assigned.- Develop and update Fitness Center Business.- Oversee Fitness Center Staff. Ensure staff consistently executes the basics in punctuality, dress code, compliance, friendliness and cleanliness.- Train Fitness Staff on current rules and regulations.- Assist in the ordering of equipment and supplies.- Maintain the Fitness Center Policies and Procedures Manual.- Help in the development of program, event and activities.- Assist with the implement of the group exercise program.- Communicate any problem, members concerns or suggestions to Manager.- Ensure excellent customer service by providing information, resolving problem, and answering questions for employees and customers.- Participates in offering ideas and suggestion to management.- Create a teamwork environment.- Perform other job that assigned by Head of Operations.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
Delano Development Co., Ltd (General Business)
- Greeting clients and visitors- Make coffee & tea for management and guest- Presents and show the detail of company service- Communicating with customers, dealing and make appointment with Customers.- Communicating with government officer- Control staff work attendant and their daily work- Handle office work, prepare and filing all document- Translate document from English to Khmer and Khmer to English- Maintain up to date annual leave and sick leave records for staff- Draw up all administrative and office claims/vouchers for approval- Coordination of the information flow in the office- Prepare invoice, receipt and delivery to the tenants.- Control stock and note stock in or out- Prepare the office purchase request- Do market research- Prepare weekly report base on operation, tenants complain, office problem ect…- Check Quote, Contact with tenants and supplier- Hotel booking, air ticket booking, visa and passport processing- Prepare meeting schedule and minute meeting- Prepare and keep record all of personal documents for Boss- Assist with Building Manager to handle all complain and solve problem of Tenants- Checking & follow up with all contractor for any maintenance work in the building.- Make a building tour 1/day to find if any problem of parking, cleaning, Tenantscomplain and maintenance issue.- Ensure to do all task on time for boss- Perform other work as assigned by DirectorSalary: range from $200-$250Work hour: 8:00am-5:00pm, Saturday half dayPublic Holiday: Follow Government CalendarAnnual Holiday: 18daysSalary increase: Annual review Bonus: Twice a year, Khmer New Year and Water Festival
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
EGF LOGISTICS CO., LTD (Logistics / Transportation / Warehouse)
- Tracking Import/ Export shipment progress- Monitoring shipment from loading to arrival in destination.- All shipping advise/ Pre-alert with supporting docs are printed out andproperly filed and accurate- Ensuring that all shipments been handled with smooth situation for exportand special instruction- Contact with carrier to get booking and release booking to customer
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial
K.B.X INVESTMENT CO.,LTD. (Property / Real Estate)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
AJU Industry (Cambodia) Co., Ltd. (Construction / Building / Architecture)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial
MINIGOOD (Food and Berverage)
តម្រូវការសមត្ថភាព:+ មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ អត្តចរិកល្អ + យ៉ាងតិចសញាប័ត្របាក់ឌុបឡើងទៅ+ អ្នកមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការងារត្រូវបានផ្តល់អត្ថិភាព+ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១៨០ដុល្លារ ទៅដល់ ២២០ដុល្លារ**អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើCV និង Cover Letter ដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបថតថតថ្មី និងមានបញ្ជាក់ពីប្រាក់ខែដែលចង់បានមកកាន់: អាស័យដ្ធានអីុម៉េល: khminigood@gmail.comលេខទូរសព័្ទទំនាក់ទំនង: ០១១ ៦២ ៧៣ ៦២ (សុធា)អាស័យដ្ធានការិយាល័យ: ផ្ទះលេខ៥០ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ នៅទល់មុខសួនច្បារវិមានឯករាជ្យ។
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
Sunny Coco Organic Beancurd (Cambodia) Co., Ltd (Food and Berverage)
- Responsible for daily outlets ordering, delivery.- Solving all Outlets problems.- Find the clients to buy franchisee.- Follow up the decoration for new outlets.- Set target, push sale and stock take.- Take care the stock sale.- Demonstrate and present product to client.- Establish new product.- Maintain accurate sale record or sale tracking. - Review sale performance. - Negotiation franchise contract and proposal.- Record data base.- Maintain relationship with franchisee.- Provide support, information and guidance way.- Posting and translate in Facebook page of Sunny Coco – Cambodia.- Soft and Grand Opening responsibility.- Ordering the equipment for all outlets.- Update the lucky draw name list.- Training cashier staffs at outlets.- Looking for tour agency. - Order fruit.- VIP Card.- Any other tasks will be assigned by Manager.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial
International Company. (General Business)
- deal directly with customers either by telephone, electronically or face to face - respond promptly to customer inquiries- handle and resolve customer complaints- obtain and evaluate all relevant information to handle product and service inquiries - provide pricing and delivery information- perform customer verifications- process orders, forms, applications and requests- manage customers' accounts- keep records of customer interactions and transactions- prepare and distribute customer activity reports- communicate and coordinate with internal departments- follow up on customer interactions- provide feedback on the efficiency of the customer service process
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial
Light Technology Cambodia (LTC) (Information Technology / Digital)
- តម្លើងកម្មវិធី និងបង្រៀនអតិថិជន ៖ ហាងកាហ្វេ, ភោជនីយដ្ឋាន និងខារ៉ាអូខេ គ្រប់ប្រភេទ។- តម្លើងកម្មវិធី និងបង្រៀនអតិថិជន ៖ ហាងលក់ទំនិញទូទៅ, ហាងលក់សម្ភារៈសំណង់, ហាងលក់សម្ភារៈផ្សេងៗ, ហាងលក់សំលៀកបំពាក់, ហាងលក់ទូរស័ព្ទ … ។ល។- ការងារផ្សេងៗទៀតតាមអ្នកគ្រប់គ្រងតម្រូវ
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!