Sort by
Delivery Urgent
LOCK&LOCK Phnom Penh Co., Ltd (General Business)

- ម៉ោងធ្វើការ ៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច - ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន - ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ - តស៊ូក្នុងការងារ

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General Work
V3 SERVICES CO., LTD (General Business)

- Satisfy to customer inquiries - Flexible in solving problem for customer - Fulfills customer's requirements with an acceptable standard - Guides customers to use the company's products / service - Others tasks assigned by Supervisor.

Full Time | Phnom Penh | CUSTOMER SUPPORT | General Work
LIONHART (Property / Real Estate)

Job Description : We are looking for a Legal Assistant to be part at our time and provide a high level legal support to Legal Advisers. Job Responsibilities and Duties : - Provide Legal Support services to the whole company - Support on translations all legal documents to English and Khmer version - Keep all legal documents up to date - Collect all update information on Laws and norms - Keep good relationship with all relative ministries and authorities - Make a regular report to Legal Officer - Ability to manage multiple priorities and accomplish short and long term deadlines - Good public presence and ability to interact with many people in different levels - Review documents, contracts, and forms to endured they are legally correct and binding - Undertaking general administrative duties as requested

Full Time | Preah Sihanouk | Legal Assistant | General Work
Lyla Sports Center (Legal Service / Consulting Firm)
- Help to Cook - Help prepare the kitchen - Help clean the kitchen - Do other task assign by cooker
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General Work
H&E khmer Co.,ltd (Agency / Call Centre)
-មានការទទួលភ្ញៀវពីដៃគូក្រុមហ៊ុនទៅតាមហូលតែល នឹង តាមក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន -មានចំណតសម្រាប់Standby -អាចទទួលភ្ញៀវបានតាមរយះCall Centre 24 hours -អាចរកប្រាក់ចំណូលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ -ក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះនៅលើទីផ្សារស្រាប់ -រៀងរាល់ខែលោកអ្នកអាចរកចំណូលបានចាប់ពី300$-500$/មួយខែ -ក្រុមហ៊ុនក៏មានប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំលើកទឹកចិត្តសំរាប់បុគ្គលិកផងដែរ
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
Southern Media (Human Resource / Recruitment)
- ដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាអតិថិជន និងសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន - ចរចារ និងជំរុញអតិថិជនឱ្យបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាសំរាម - ពិនិត្យតាមដានអំពីបំរែបំរួលសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងការផ្តល់សេវា - កំណត់ត្រានូវរាល់ពត៌មានអតិថិជនដើម្បីធ្វើការជាមួយអតិថិជន - ការងារផ្សេងៗទៀតដែលជាតំរូវការរបស់ការិយាល័យ
Full Time | Phnom Penh | បុគ្គលិកសេវាអតិថិជន | General Work
Southern Media (Human Resource / Recruitment)
- Know how to make pattern - Knowledgeable in fabric and fabrics from other countries. - And other skill that you have - Our most important qualification is that you are willing to continually learn and grow with our company. +Can apply : Cambodian & Foreigner +Working time: 7:30am-5:00pm (Mon-Sat) +Location: Sen Sok , Phnom Penh
Full Time | Phnom Penh | Technical fashion designer | General Work
SC BIZ INCUBATOR PTE LTD (General Business)
**​ A Singapore investor is looking for hardworking and honest drivers- Driver who meets the requirements will take care of a car fully paid by the investor- Driver pays for gas and weekly rentals to investor company
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
柬单点信息科技有限公司 (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
Bonded Warehouse (Logistics / Transportation / Warehouse)
Driver for Heavy Construction Vehicle (Excavator, Bulkdozer, Loader) - Ensure the vehicles are well maintain and monitor - Able to fix the vehicles (Minor problem to medium)- Ensure the usage of vehicles by knowing its capabilities and capacity- Ensure th
Full Time | Bavet | Fresh/Entry Level | General Work
HAIR VOGUE (Cosmetics & Beauty)
- កាត់សក់ កក់សក់ ផ្លុំសក់ និងកាងារជាច្រើនទៀតដែលមេក្រុមដាក់អោយធ្វើ
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
Company Manufacturing (Manufacturing / Production)
- សម្អាតនិងថែរក្សាយានយន្តដែលកាន់- បំពេញការងារតាមតួនាទីដែលបានកំណត់
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
S Liquor (Food and Berverage)
** ភារកិច្ចការងារ- ផ្ដល់ការដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់អោយទាន់ពេលវេលា- ជួយលើកឥវ៉ាន់ដាក់ក្នុង និង ដាក់ចុះពីឡាន និង Tuk Tuk - ទទួលប្រាក់ពីអតិថិជន និង ពិនិត្យទំនិញនៅក្នុងវិក័យប័ត្រ និង ទំនិញ- យកចិត្តទុកដាក់ថែទាំយានយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន- ត្រួតពិនិត្យប្រេងឥន្ធនៈ និង សុវត្ថិភាព
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
ហាងនំបុ័ង Tour Eiffel Bakery (Food and Berverage)
** ហាងនំបុ័ង Tour Eiffel Bakery ខាងខ្ញុំត្រួវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកៈ* ផ្នែកដឹកជញ្ជូន Delivery man ក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោមៈ- កំរិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី៩ ទ្បើងទៅ មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ ប្រាក់ខែសមរម្យ ចេះភាសាអង់គ្លេសតិចតួច ម៉ូតូជារបស់ក្រុមហ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
FWT Full Well Trading (Cambodia) Ltd (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
** Dutie:- ចេញប្រមូលប្រាក់រៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ- ធ្វើរបាយការណ៏នៃការចេញប្រមូលប្រាក់
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!