Sort by
PANDORA (General Business)
- បោសសម្អាតធូលីក្នុងការិយាល័យ និងប្រមូលសំរាមដាក់ក្នុងធុងសំរាមអោយបានរៀបរយ- បូមធូលីលើកម្រាលព្រំដោយម៉ាស៊ីនបូមធូលី និងកម្រាលព្រំស្ងួតជានិច្ច- បោសសម្អាតនិងជូតទ្វារ បង្អួចទាំងខាងក្នុងនិងក្រៅ ដោយប្រើសាប៊ូ ជាមួយអេប៉ុងឬកន្សែងពោះគោ- រៀបចំការិយាល័យអោយបានត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់ពីបោសសម្អាតរួច- លាងសម្អាតក្នុងបន្ទប់ទឹក បង្គន់អោយបានស្អាតជានិច្ច កុំអោយមានក្លិន- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និងស្រឡាញ់ការងារ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Mekong Discovery Co., Ltd (Tourism)
Age:18 22- Deliver Invoice, Air ticket, Visa and Passport to customer- Assist all office admin task.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
VLK Royal Tourism ( Sihanouk Ville ) (Tourism)
- Welcome Passengers- Check flight and booking air ticket- Issue air ticket- Contact agencies and passengers- Make quotation to passengers- Resolve all customer enquiries and complaints in a timely and effective manner whilst -- upholding the company's image- Service recovery - satisfying guest with professional and empathetic service- Manage individual performance and able to generate own performance report- Always keep abreast on company's operational issues and the airline industry trends- Able to work independently with strong follow up tenacity
Full Time | Preah Sihanouk | Junior Executive | Customer Service
Baeksang Computer and Trade Cambodia Co.,Ltd (General Business)
- Refurbish copiers / printers - Maintenance and repair copiers / printers for customers - Technical supporting for customer - Deliver and install copiers/ printers for customers - Make plan to visit customer as scheduled
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Customer Service
Ty Mony Co.,Ltd. (General Business)
 ទទួលស្វាគមន៏អតិថិជន  ណែនាំអតិថិជន ទៅកាន់បុគ្គលិក ឬទីតាំងអោយបានត្រឹមត្រូវ  ធ្វើការម៉ាស្សា ព្យាបាល ឬសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយអតិថិជន  ជួយណែនាំអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជន  ទទួលទូរស័ព្ទ និងធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយអតិថិជនតាមរយៈទូរស័ព្ទ  ជួយថែរក្សាអនាម័យនៅកន្លែងធ្វើការ  ការងារដទៃផ្សេងទៀត ដែលចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Seng ru (no working experience is acceptable) (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Anantara Angkor Resort and Spa (Hotel / Resort / Travel)
A F&B server is on the front line of guest interactions, and as a Hospitality Ambassador for the resort should always provide prompt and courteous service delivery to all guests.You will be one of the key influencing factors in guest satisfaction, and as such it is your responsibility to ensure that guests are delighted by the quality of service and comfort in our food and beverage outlets. Your main duties and responsibilities are to work as a team within all departments, ensuring the timely and efficient operation of the food and beverage outlets. You will have complete knowledge of the menus, beverages, services and facilities provided by the resort, and continuously develop your professional skills to further increase guest satisfaction. You will ensure a safe & hygienic work area, and uphold the privacy rights of the guests.
Full Time | Siem Reap | Non-Executive | Customer Service
Smart Axiata Company Limited (Smart) (Telecommunication)
I.Job Responsibilities:- Answer call professionally and follow up subscriber complaint- Respond to customer inquiries- Handle and resolve customer complaints- Provide customers with product and service information- Identify and escalate priority issues and route calls to appropriate sources- Complete a required report in system/send to Team - Leader/Supervisor.
Internship/Training | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
David-Davy Healthy Massage (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
ហាង DAVID DAVY HEALTHY MASSAGE ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម1. ផ្នែកមេកា 2នាក់ ៖ ត្រូវចេះភាសាចិន2. ផ្នែកសេវាកម្ម 5នាក់ទីតាំងនៅក្បែរសាលា ACE ជិតផ្ទះឧបនា​យក​រដ្ឋ​មន្ដ្រី សុខ អានលេខទូរស័ព្ទ 012 830 445
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Pi Pay Co., Ltd. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
•Attracts potential customers by answering product and service questions; suggesting information about other products and services.•Opens customer accounts by recording account information.•Resolves product or service problems by clarifying the customer's complaint; determining the cause of the problem; selecting and explaining the best solution to solve the problem; expediting correction or adjustment; following up to ensure resolution•Perform Cash-in, Cash Out for customer and partners who walk into company store and/or branches. •Assist line manager of managing company store and/or branches with efficiency•Prepares product or service reports by collecting and analyzing customer information.•Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.•Follow communication procedures, guidelines and policies•Take the extra mile to engage customers.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Monorom II VIP Hotel (Hotel / Resort / Travel)
**តួនាទីការងារអ្នកទទួលភ្ញៀវ / Receptionist (ភេទប្រុស)-Greetings and Introductions to the guests who come to stay.-Processing of cashier fee of room sole-Handle of Check-in, Check-Out and Reservation to customer and partner.-Handle In-Out calling phone-Handle information to housekeeping department and other dept.-Greeting Customers-Do duties as a receptionist-Do things as good services to the occupies-Work full time
Full Time | Kampong Cham | Non-Executive | Customer Service
New Diamond Palace (Hotel / Resort / Travel)
- Handle check in and out guest with friendly, courtesy way. - Be aware of hotel room rate, room type, hotel facilities.- Work as indoor sale person to show room and convince guest.- Consult with manager for any discount for room rate- Know how to operate hotel and room facilities. - Update Guest check in file including rate, guest information, remark properly- Handle reservation by phone, email, or direct booking and verify and file the reservation- Assign room for Expected arrival guest according to the reservation request.- Follow Up daily expect departure guest to know whether they check out or extend stay- Handle quest’s enquiry regarding to tour and general information- Group Tour arrangement - Following up Guest’s High balance and ask them to clear.- Follow up any maintenance that requirement and guest’s request- Solve any complaint or problem and report to Manager - Receive and Pass Stock from one shift to other and responsible any lost - Make sure Front desk counter cleaned and document properly filed.- Responsible for any miss-charge.- Replace night shift
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Sokha Hotels & Resorts. (Hotel / Resort / Travel)
•Welcomes visitors by greeting them in person or on the telephone, answering or referring inquiries•Maintains safe and clean reception area by complying with procedures, rules, and regulations•Answering the telephone in a friendly and efficient manner and taking messages as appropriate•Ensuring all messages and correspondence are dealt with efficiently and promptly•Arrange appointments for all managers and directors•Assist in preparation of meeting rooms and ensure they are neat and tidy at all times.•Arrange suitable refreshments for visitors/meetings as required.•General administration including issuing of post, arranging couriers, booking taxis and control of stationery, office products and refreshments•Liaise with the office cleaner to ensure that they are able to perform their role efficiently and that the office is kept clean and tidy•Maintain and update the contact lists of Sokha Hotels & Resorts and any important suppliers•Receive, direct and relay telephone messages and fax messages•Perform all administration works such as document typing, printing, copying and faxing
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Asia Master (Cambodia) Co., Ltd (Information Technology / Digital)
-Direct response/explanation information for customer about service-Collecting, analyzing feedback information from customer-Filling/saving information-Reporting to Board of Director-control of Well assets
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Stonegrill Co., LTD (Food and Berverage)
•Receive orders from guest and preparing beverages correctly•Ability to prepare all drinks on the menu quickly and efficiently•To use the POS system and accept payment from guests•Keeping the bar clean, neat and tidy at all times•Prepare garnishes for all drinks•Converse with customers•Spot Check and daily inventory•Create new cocktails
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!