Sort by
Chamichi Cambodia (Food and Berverage)

ទំនួលខុសត្រូវការងារ • តភ្ជាប់បណ្តាញប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និង អ៊ីនធ័រណេត • ជួសជុល និងតម្លើងកុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីន ព្រីន និង ម៉ាស៊ីនស្គែនឯកសារ • បញ្ចូលកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ប៊ែកអាប់ឯកសារ ទាញឯកសារត្រឡប់វិញនិងរក្សារឯកសារទុកដោយមានសុវត្ថិភាពបំផុត។ • សរសេរនិងអាប់ដេតវិបសាយក្រុមហ៊ុន • រចនាឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដូចជា ខិតប័ណ្ណ ប៊ែនន័រ នាមប័ណ្ណ ។ល។

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Chamichi Cambodia (Food and Berverage)

ទំនួលខុសត្រូវការងារ • ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស • បង្រៀននិងចែកចាយចំនេះដឹងដែលបានរៀនរួចទៅអោយ បុគ្គលិកនិង អ្នកទិញអាវីវកម្មបន្ត • បង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំអំពីរបៀបឆុងតែ និង វិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀង • បង្ហាត់បង្រៀនអ្នកកាន់ស្តុកពីរបៀបគ្រប់គ្រង់ស្តុកអោយមានប្រសិទ្ធិភាព • ចូលរួមនិងបង្ហាត់បង្ហាញផ្នែកលក់ក្នុងការវាយលុកទីផ្សារ • បង្ហាត់បង្ហាញបុគ្គលិកជួរមុខអំពីរបៀបបំរើសេវាអតិថិជន • ចូលរួមរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលជួយលើកស្ទួយីហោក្រុមហ៊ុន • ការងារផ្សេងទៀតដាក់ជូនពីថ្នាក់ដឹកនាំ

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Chamichi Cambodia (Food and Berverage)

ទំនួលខុសត្រូវការងារ • សិក្សាទីផ្សារនិងរកយុទ្ធសាស្រ្តវាយលុកទីផ្សារ • ពន្យល់ណែនាំអតិថិជនអំពីចក្ខុវិស្ស័យ និង សក្តានុពលជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន • លក់យីហោ(franchise) និងសម្របសម្រួលឯកសារពាក់ព័ន្ធ • ជួយអតិថិជនក្នុងការរៀបចំអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ • ដោះស្រាយបញ្ហានានាជាមួយអតិថិជនប្រសិនបើមាន • ចូលរួមសកម្មភាព និងយុទ្ធនាការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីលើកស្ទួយយីហោក្រុមហ៊ុន (franchise) • ការងារផ្សេងទៀតដាក់ជូនពីថ្នាក់ដឹកនាំ

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Chamichi Cambodia (Food and Berverage)

ទំនួលខុសត្រូវការងារ • កត់ត្រារាល់ចំណូល ចំណាយ និងរៀបចំទុកដាក់ឯកសារអោយមានសុវត្ថិភាព • រៀបចំឯកសារពន្ធដា និងប្រកាសពន្ធ • គ្រប់គ្រងកញ្ចប់លុយតូច និងត្រូវប្រាកដថា រាល់ការចំណាយត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ដែលបានចែង • ដក ដាក់ប្រាក់ចូលធនាគារ និងតាមដានសាច់ប្រាក់ក្នុងគណនីធនាគារ • រៀបចំប្រាក់បៀវត្តន៍សម្រាប់បុគ្គលិក • រៀបចំទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន • រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ • រៀបចំផែនការចំណូល ចំណាយសម្រាប់អាជីវកម្ម • ការងារផ្សេងទៀតដាក់ជូនពីថ្នាក់ដឹកនាំ

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Chamichi Cambodia (Food and Berverage)

ទំនួលខុសត្រូវការងារ - រៀបចំហាងបើកលក់ប្រចាំថ្ងៃ • ទទួលការកុំម៉ង់ និងរៀបចំភេសជ្ជៈជូនអតិថិជន • ទទួលលុយ អាប់លុយ និង រក្សាទុកលុយអោយមានសុវត្ថិភាព • ផលិតភេសជ្ជៈអោយមានគុណភាពខ្ពស់ដូចស្តង់ដាដើម ពីប្រទេសថៃ • រៀបចំហាងអោយស្អាត មានសន្តាប់ធ្នាប់ និងមានអនាម័យខ្ពស់ • យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបម្រើអតិថិជន • ទទួលយកការរិះគន់ពីអតិថិជន និងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួ

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Food/Beverage/Restaurant
HR TEAMCoffee Coffee and Restaurant (Food and Berverage)

ហាងកាហ្វេ TEAM Coffee ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមៈ - មេការគ្រប់គ្រង (Supervisor) - អ្នកសេវាកម្ម (Service) - អ្នកឆុងកាហ្វេ (Barista)

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Hotel CARA (Hotel / Resort / Travel)
We are currently seeking for the first outlet setup in Phnom Penh and more locations in the future who is passionate in F&B industrial and specializing in Sushi. Commis II will be worked closely to Sous Chef and other Commis I in order to ease the whole kitchen team. The commis II must also help in preparation of standards food with sanitation and safety, including personal hygiene. You will be assigned to assist Head Chef, Sous Chef and Commis I team to run Kitchen smoothly. Other jobs assigned by Group Head Chef and Sous Chef.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Food/Beverage/Restaurant
EDGAR Allan Paw Cambodia (Food and Berverage)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Food/Beverage/Restaurant
LE URBAN DEVELOPMENT PTE. LTD (Hotel / Resort / Travel)
* Responsible for general guests’ food as:* Cooking, making, preparing, sanitation and fast service.* Spread all the information about unavailable something to the Executive Chef such as: vegetables, meats, seafood or other foods …etc.* List down for all the vegetables, meats, seafood in good order and clearly after using.* Report all food sale and food requirement for the next day to the Executive Chef.* Daily inventory, cost report of selling foods to Executive Chef.* Perform other duties as may be assigned.
Full Time | Kandal | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
SOKHA BEACH RESORT (Hotel / Resort / Travel)
- Coordinate closely with the Executive Chef in determining quality and quantity of food materials to be purchased and prepared. Keep a close watch over all materials used with a view of eliminating waste and spoilage, especially meat, fish, fruit, vegetables products, etc.- Responsible for the quality of all food prepared in the kitchen under supervision. - Check constantly it for taste, temperature and visual appeal. Make sure that all dished are uniform and that established portion sizes are adhered to.- To create loyal and trustworthy staff, who take pride in their work providing the highest quality of food.- Ensure smooth and efficient operation of all kitchens.- Liaise with service managers for daily operations.- Review and check all market lists daily.
Full Time | Preah Sihanouk | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
La creperie (Food and Berverage)
La Creperie is looking for 1 cook/assistant cook, full time or part time. *experience required *strong commitment *good team worker with respect of hierarchy *progressive salary starting from 170 usd up (for full time work)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Victoria Angkor Resort & Spa (Hotel / Resort / Travel)
- Follow the standard recipe, hygiene, safety and working method in foodproduction assuring good quality and presentation.- Apply the policy, regulation and procedures of his outlet.- Accomplish correctly the entire tasks given by his direct superior and complete his task on time.- Respect the quality, hygiene and presentation of all dishes prepared in his work area.- Stay well groomed as per procedures. Communicate and report regularly to his direct superior concerning the daily operation.- Inquires about all dishes sold in his outlet (availability, presentation and prices).- Perform other duties as maybe assigned
Full Time | Siem Reap | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Food Icon (Sushi Tei Cambodia) (Manufacturing / Production)
- ត្រូវប្រាកដ៏ថា សាច់ អាហារសមុទ្រ បន្លែ ផ្លែឈើ និងគ្រឿងផ្សេងទៀតតាមផ្នែករបស់ខ្លួននៅស្រស់ ល្អ មុនពេលធ្វើ។-​ ត្រូវប្រាកដ៏ថាសាច់ បន្លែ និងគ្រឿងផ្សំនៅកន្លែងរបស់ខ្លួនមានគ្រប់គ្រាន់ ។- ត្រូវប្រាកដ៏ថាកន្លែងរបស់ខ្លួនស្អាត មានអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ជានិច្ច ។- ត្រូវសរសេរកំណត់ត្រាពីសាច់ បន្លែ និងគ្រឿងផ្សំដែលខួចតាមផ្នែករបស់ខ្លួន ។- ត្រូវស្តាប់មេរបស់ខ្លួន​​​​ និងធ្វើម្ហូបទៅតាមការណែនាំ និង​ រូបមន្ត ។-​ ត្រូវនៅចាំកន្លែងតាមផ្នែករបស់ខ្លួន ។- ត្រូវពិនិត្យម្ហូបដែលខ្លួនបានធ្វើអោយបានច្បាស់លាស់មុនពេលលើកទៅអោយភ្ញៀវ។​-​​ ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះផ្នែករបស់ខ្លួន ។- ត្រូវចូលរួមធ្វើការងារជាក្រុម ។
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
The Kabiki Hotel (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Le Blanc Boutique Hotel (Hotel / Resort / Travel)
- Planning menus- Making sure food is of the right quality and price and is produced on time- Managing stocks of food- Controlling a budget and keeping accurate records- Managing health and hygiene procedures- Organizing the staff duty rote- Recruiting, training and developing staff. Background Europe food & Asian food.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!