Sort by
HR Consultant Service (General Business)
ផ្នែកគណនេយ្យ ចំនួន បីនាក់ - ជានិស្សិត កំពុងសិក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាន ឆ្នាំទី២ឡើងទៅ - ត្រូវមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស់នឹងកំព្យួទ័រ - មានបទពិសោធន៏ផ្នែកគណនេយ្យ យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ - បើចេះប្រកាសពន្ធកាន់តែប្រសើរ - ទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី ៣០០ដុល្លា ដល់៤០០ដុល្លា
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
HR Consultant Service (General Business)
• Receive cash collection • Prepare daily cash receipt report • Support Accounting Team Leader for some other assigned tasks • Follow up credit application form & customer list • Update cash advance payment from customers • Do banking • Perform other task as assigned by Leader/Asst. Manager/GM
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
KREDIT Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
***តួនាទី និងភារកិច្ច:- ចុះផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល(ឥណទាន និងប្រាក់សន្សំ)​របស់ ក្រេឌីតទៅ​ក្នុង​សហគមន៍- បង្រៀនរាល់សេវាកម្មរបស់ក្រេឌីតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិង លទ្ធភាពទៅតាមគោលការណ៍ឥណទាន គោលការណ៍ប្រាក់ សន្សំ និងការអប់រំ ឬការផ្តល់បទពិសោធន៍មុខជំនួញដើម្បី ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមជាមួយក្រេឌីត- វាយតំលៃជ្រើសរើសអតិថិជនដែលមានសក្តានុពល​ដើម្បី ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី- ទទួលខុសត្រូវទៅលើការប្រមូលប្រាក់សងត្រលប់របស់- អតិថិជននិងដោះស្រាយ​ទុនខូច- រៀបចំឯកសារផ្តល់ប្រាក់ឲ្យសមស្រប​ទៅតាមគោលការណ៍​របស់ ក្រេឌីត- បំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រង
Full Time | Battambang | Non-Executive | Banking/Financial
ManulifeCambodia (Banking / Finance / Insurance / Investment)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
Regency Co.,Ltd (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Manage all aspects of accounting operations - Coordinate and direct the preparation of the budget and financial forecast and report variances- Support month-end and year-end account closing and prepare timely financial statements- Support in business planning and decision making of the company- Manage cash flow, tax planning and compliance- Monitor and develop reporting systems, key performance indicators and corporate policies to enable effective business decision making and an adequate control environment- Provide ongoing initiatives to ensure that the operation is run on cost effective basis- Liaise with external auditors, banks, and other external parties.
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Banking/Financial
Edotco (Cambodia) Co., Ltd. (Telecommunication)
Internship/Training | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
Samaky Micro Finance Plc., (Banking / Finance / Insurance / Investment)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
Phnom Penh Securities Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
ABA BANK (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Job Description Micro Business Loan Officer is responsible for processing and analyzing Micro Business Loan applications and conduct credit investigations, reports and more.** Location Provincial and Phnom Penh branches** Duties and Responsibilities- Solicits potential and existing clients in accordance with the guidelines stated in the micro business loan policies and procedures.- Analyze and interpret financial statements of the business in order to access the repayment capacity and financial soundness of the borrower.- Receives and screens loan applications.- Conducts credit investigation for borrowers and their co-makers.- Evaluates cash flow of loan applicants.- Conducts sit visit of secure collateral.- Ascertains the completeness of loan documents.- Follows up delinquent clients immediately and refers to immediate supervisor.- Recommends remedial measures for delinquent clients in accordance with the recovery policies and procedures of the Bank.- Responsible for the attainment of his/her performance targets.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
ហាង បញ្ចាំ លិតថល ខាស (Little Cash Company Limited) (Banking / Finance / Insurance / Investment)
ក្រុមហ៊ុន លិតថល ខាស (ហាង បញ្ចាំ) បាន និងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ ក្នុងខេត្តសៀមរាប ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក ភ្នាក់ងារបញ្ចាំ ទាំងពីរភេទចំនួន០៦នាក់ជាន្ទាន់ សំរាប់ធ្វើការក្នុងក្រុងសៀមរាប។ * ការទទួលខុសត្រូវ• ធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកអតិថិជន ឲ្យមកដាក់បញ្ចាំ ឬខ្ចីប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន។• ស្វែងយល់ពីបរិយាកាសគូប្រកួតប្រជែង និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរកអតិថិជន។• គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ (ផ្តល់ប្រាក់ និងប្រមូលប្រាក់)អោយស្របតាមគោលការណ៍។• ធ្វើការទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ។• ធ្វើការដោះស្រាយរាល់ការប្រាក់ ឬប្រាក់កម្ចីដែលសងត្រទ្បប់យឺតយ៉ាវ។• ធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្តន៍ផែនការនិងលទ្ធផលការងារ។• អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
Clear Cambodia (CC) (NGO / Non Profit / Social Service)
- Ensures robust financial control processes are in place and complied with Clear Cambodia Financial Management Manual (FMM) and other organizational manuals to promote good stewardship of funds and resources.- Be responsible to provide technical supervision to Provincial Finance Staff (PFS) and work in good cooperation for organizational goal of finance including budget management, and reporting.- Develop the capacity of Program/Project staff to ensure that they understand and fully comply with the Clear Cambodia’s FMM.- Be responsible for financial process, analysis and report to each Provincial Project Manager (PPM) and PFS in the timely manner.- Design workflow for financial internal control and compliance with Clear Cambodia’s accounting policies/procedures with an acceptable standard, and ensure its effective implementation.- Be responsible to suggest methods to improve area operations, processes, efficiency, and good service to Clear Cambodia.- To assist the Finance Manager in reviewing and analyzing the effectiveness of financial reports and make recommendation.- Be able to use accounting system task menu to register such as cash disbursement, cash receipt, general journal, …etc.- Ability to interpret the financial reports in provincial level.- Coordinate and monitor internal financial control processes.- Perform an internal audit function to ensure financial transactions comply with the appropriate processes and policies.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
YCP MicroFinance Ltd (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលឥណទាន សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងវាយតម្លៃពីលទ្ធភាពសងត្រលប់របស់អតិថិជន និងទ្រព្យបញ្ចាំដើម្បីធានាឥណទានដែលបានបញ្ចេញមានហានិភ័យទាប។- បញ្ចេញឥណទានឲ្យអតិថិជនគោលដោយធានាថាអតិថិជនទទួលបានសេវាឥណទានរហ័យ ងាយស្រួល និងអាចទុកចិត្តបាន។- រៀបចំ និងបំពេញឯកសារឥណទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ តាមគោលការណ៍ និងនិតិវិធីឥណទាន។- ពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃនូវរបាយការណ៍សងឥណទានរបស់អតិថិជន ដើម្បីចាត់វិធានការណ៍ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនអតិថិជនខកខានមិនបានសងទាន់ពេលវេលា។
Full Time | Kampong Thom | Non-Executive | Banking/Financial
LOLC (CAMBODIA) PLC. (LOLC) (Banking / Finance / Insurance / Investment)
១. ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មរបស់ អិលអូអិលស៊ី និងបើកតំបន់ប្រតិបត្តិការភូមិថ្មី។ ២. គ្រប់គ្រង ថែរក្សាធនាគារភូមិដែលមានស្រាប់ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងជំរុញឱ្យមានសមាជិកថ្មីកើនឡើង។ ៣. ជួយប្រធានក្រុមរបស់ធនាគារភូមិក្នុងការបំពេញពាក្យសុំខ្ចីប្រាក់ និង ៤. ពិនិត្យជាប្រចាំពីការប្រើប្រាស់កម្ចី ការសងត្រឡប់ និងធ្វើរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ។
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
មង្គលភ្នំពេញហ្វាយនែនភីអិលស៊ី (Banking / Finance / Insurance / Investment)
បច្ចុប្បន្នត្រូវការជ្រើសរើស ផ្នែក មន្រ្តីឥណទាន ចំនួន ៥០ នាក់ (មានបទពិសោន៍) ទាំងពីរភេទចូលបម្រើការងារនៅ សាខាភ្នំពេញ (ក្រុងភ្នំពេញ) សាខាខណ្ឌឫស្សីកែវ (ក្រុងភ្នំពេញ) សាខាស្រុកអង្គស្នួល (ខេត្តកណ្តាល) សាខាស្រុកខ្សាច់កណ្តាល (ខេត្តកណ្តាល) សាខាក្រុងច្បារមន (ខេត្តកំពង់ស្ពឺ) សាខាត្រាំកក់ (ខេត្តតាកែវ) សាខាក្រុងសួង (ខេត្តត្បូងឃ្មុំ) សាខាក្រុងតាខ្មៅ (ខេត្តកណ្តាល) និង សាខាស្រុកចំការលើ (កំពង់ចាម) ។• ធ្វើផែនការ និងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រ(ផ្តល់កម្ចី និង ធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុ រយៈពេលខ្លី និង វែង)។• ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្តល់កម្ចី និងគោរពតាមគោល ការណ៍ នីតិវិធី បទដ្ឋានកំណត់ និងអនុវត្តតាមការណែនាំផ្សេងៗ របស់ប្រធានមន្ត្រីឥណទាន នាយកសាខា និងការិយាល័យ កណ្តាល ។• ស្វែងយល់ពីបរិយាកាសគូប្រកួតប្រជែង និង ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័ន។• គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រាក់ ការបើកប្រាក់ និង ប្រមូលប្រាក់ពីអតិថិជន អោយស្របតាមគោលការណ៍ របស់ស្ថាប័ន។• ធ្វើការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ និង ថែរក្សា ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថាប័នអោយបានគង់វង្ស។• ដោះស្រាយកម្ចីមានបញ្ហា និងសម្របសម្រួលរាល់ការតវ៉ា ឬ ទាមទារផ្សេងៗរបស់អតិថិជន និងបុគ្គលិក។• ធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្តផែនការ និងលទ្ធផលការងារ• អនុវត្តការងារផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។
Full Time | Kampong Cham | Non-Executive | Banking/Financial
WING (Cambodia) Specialized Bank, Ltd. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
• Daily biller reconciliation and settlement.• Assist finance support on WCX & Brand Liquidity support. • Maintain a high level of efficiency to ensure compliance with WING financial processes.• Other task assign by Finance Support Supervisor.
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Banking/Financial

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!