Sort by
Mito Hotel (Hotel / Resort / Travel)
ផ្នែកសេវាកម្ម​៖.រៀបចំតុកៅអី បោសសំអាតពេលចាប់ផ្តើមបើកហាង.បម្រើសេវាកម្មល្អបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវ.ទទួលការកុម្ម៉ង់ និងបញ្ជាក់ការកុម្ម៉ង់ឲ្យបានច្បាស់ជៀសវាងការភ័ន្តច្រលំ រួចបញ្ជូនការកុម្ម៉ង់ឲ្យទៅផ្នែក ភេសជ្ជៈ ចង្ក្រាន រឺ ផ្នែកនំ.ដើរសង្កេតមើលតាមកន្លែងរបស់ខ្លូនមើលថា តើភ្ញៀវមានត្រូវការអ្វីបន្ថែម រួចត្រូវបំពេញតម្រូវការឲ្យពូកគាត់ដូចជា ថែមទឹក ក្រដាស.ប្រមូលចាន និង កែវពេលភ្ញៀវពិសាររួច.ខ្ចប់ស្លាព្រា បត់ក្រដាស និងស្រុះស្លាព្រា.រៀបចំកៅអី ពូកឲ្យនៅតាមកន្លែងដើម.រៀបចំបោសជូតហាងនៅពេលបិទហាង.ដើរសង្កេតមើលភ្ញៀវតាមកន្លែងរបស់ខ្លួនរាល់15នាទីម្តងCashier:Answer customers'question, provide information about products and services..Compute and record total of transactions..Count money in cash drawers at the beginning of shifts to ensure that amounts are correct and that there is adequate change..Greet customers, refunds, credites, or change due to customers..Receive payings by cash, check, credit cards.Resolve customer complaints..Calculate total payments received during a time period, and reconcile this with total sales..Compile and maitain non-monetary report and records.ផ្នែកភេសជ្ជៈ៖.ភេសជ្ជៈ (ក្តៅ និង ត្រជាក់).ការងារត្រូវរហ័សរហួន និង មានអនាម័យជានិច្ច.កន្លែងធ្វើការ ត្រូវស្អាត.មើលរបៀបរៀបរយនៅក្នុងទួតាំង នំ ហើយ នំ ត្រូវតែមានដាក់តាំងជានិច្ច.រាយការណ៏ទៅ អ្នកគ្រប់គ្រង នៅពេលមានអ្វីខុសប្រក្រតី ដូចជា ម៉ាស៊ីន អាហារ ទឹកផ្លែឈើ.រាយការណ៏ទៅអ្នកគ្រប់គ្រង នៅពេលមានសំភារៈប្រើប្រាស់ខូច រឺ បាក់បែក.ត្រូវចេះថែរក្សា សំអាតគ្រឿងម៉ាស៊ីនធ្វើ កាហ្វេ រឺ ទឹកផ្លែឈើឲ្យបានល្អ.គ្រឿងសំភារៈប្រើប្រាស់ ដូចជា កែវទឹក ប៉ាន់ទឹក.... ត្រូវធ្វើរបាយការណ៏ នៅពេលបាត់ រឺ បាក់បែក
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General/Cost Accounting
Relax Hotel (Hotel / Resort / Travel)
- Welcome the guests warmly- Ensure Outstanding customer care at all times.- Maintains a friendly, cheerful at all times.- Responds to telephone and in-person inquiries regarding reservations, hotel information and guest concerns.- Uses suggestive selling techniques to sell room nights, increase occupancy and revenue.- Resolve customer issues, complaints, problems in a quick, efficient manner to maintain a high level of customer satisfaction and quality service.- Check all report and supporting to make sure all things are correct.
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Customer Service
Lub d Cambodia - Siem Reap (Hotel / Resort / Travel)
Job Scope:• Assist the marketing communications Manager to update hotel information or new opportunity to expose the hotel to the public. • Develop new marketing ideas for the hostel in your market, to boost opportunities for our travelers to learn about Lub d and want to stay at Lub d.• Work with local agents to promote Lub d if they sell hostels.• Come up with marketing ideas to promote all non-room revenue aspects of the hostel like F&B, co-working space and more.• Assist in developing and managing strategic marketing communication plans.• Work closely with advertising agencies for planning, design, layout and market updates, manage media buying, organize PR activities and liaise with PR agencies and media for publicity.• Manage and contact supplier for printing all collateral and signage.• Assist marketing communications Manager in coordinate with hotel partners in terms of the co- promotion programs.• Preparing monthly report to submit to Marketing Communications Manager to review at the end of the month which includes printing and advertising. • Assist in any other tasks assigned by the management.• Ensure that all internal and external communications maintain a consistent and professional image and messaging.
Full Time | Siem Reap | Senior Executive | Marketing/Business Development
Pandan Boutique Hotel (Hotel / Resort / Travel)
សណ្ឋាគារយើងខ្ញំុត្រូវការបុគ្គលិកបំរើការផ្នែកសេវាកម្មរត់តុ ដើម្បីជួយសំរួលបន្ថែមដល់សេវាកម្មទូទៅនៃសណ្ឋាគារអោយកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។RESPONSIBILITIES- Preparing restaurant area in accordance with the hotel’s standard of operations (welcoming guests, taking orders, serving foods, clearing/setting up table…etc)- Responsible for cleanness of the restaurant area- Making sure that the restaurant is having enough stock to serve guests during the day- Performing other duties required by the manager on duty- Working cooperatively with kitchen department- រៀបចំបរិវេណភោជនីយដ្ឋានអោយបានស្អាតត្រឹមត្រូវ តាមតំរូវការរបស់សណ្ឋាគារ (ការទទួលរាក់ទាក់ភ្ញៀវ ការទទួលកុម្មង់ម្ហូប លើកម្ហូបអាហារ ការរក្សារអនាម័យ និង ការរៀបចំតុកៅអី ។ល។- ទំនួលខុសត្រូវចំពោះអនាម័យក្នុងបរិវេណភោជនីយដ្ឋាន- ទំនួលខុសត្រូវចំពោះស្តុក/សំភារ:ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ- បំពេញការងារតាមការកំណត់របស់អ្នកគ្រប់គ្រង- ធ្វើការសហការជាមួយផ្នែកចុងភៅ
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Thansur Bokor Highland Resort (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Kampot | Senior Manager | Doctor/Diagnosis
Thansur Bokor Highland Resort (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Kampot | Senior Executive | Top Management
Thansur Bokor Highland Resort (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Kampot | Senior Manager | Top Management
Thansur Bokor Highland Resort (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Kampot | Junior Executive | Secretarial
Thansur Bokor Highland Resort (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Kampot | Senior Manager | Top Management
Thansur Bokor Highland Resort (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Kampot | Senior Executive | Top Management
Thansur Bokor Highland Resort (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Kampot | Senior Manager | Top Management
Thansur Bokor Highland Resort (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Kampot | Senior Manager | Top Management
Thansur Bokor Highland Resort (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Kampot | Senior Manager | Top Management
Thansur Bokor Highland Resort (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Kampot | Senior Manager | Top Management
THE ROYAL SANDS, KOH RONG (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Preah Sihanouk | Non-Executive | Hotel/Tourism

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!