Sort by
LSN GROUP (Cambodia) (General Business)

​-ស្វែងរកអតិថិជន សក្តានុពល -ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអតិថិជន -ចុះជួបអតិថិជនផ្ទាល់ដើម្បីពន្យល់ណែនាំ ពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន -ដោះស្រាយបញ្ហានានា​ ជាមួយអតិថិជនបើមាន -សិក្សាទីផ្សារនិងរកយុទ្ធសាស្រ្តវាយលុកទីផ្សារ -ការងារផ្សេងៗទៀតអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រង

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
TAN BROTHERS AUTO CO., LTD (General Business)

Main Duties: - Entry daily and monthly petty cash into system - Entry daily and monthly sale products into system - Entry daily and monthly account payable and account receivable into system - Classifications of expenses account and prepare all voucher - Deal with Tax Officers, Tax Auditor and External Auditor - Check and follow up of staffs cash advance and clear account receivable and payable - Stock management by physically procedure including daily stock control report - Review and process expense report - Prepare weekly, monthly report - Do other task as assigned by line manager

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General/Cost Accounting
TAN BROTHERS AUTO CO., LTD (General Business)

Location: Phnom Penh (5), Siem Reap (2), Sihanouk Ville (2) and Kampong Cham (2). Main Duties: - Meet Sales target as assigned by the management - Observer competitor's products and activities - Prepare daily and weekly sales feedback report to the management - Maintain and build up relations with clients/customers - Lead generation: conduct cold-call, visit customers and identify customers’ needs - Understand the products of the company and customer’s requirement - Participate in sales marketing promotion activities, training, and meeting Benefits: - Competitive salary from $200-$450 - Free lunch; - High commission base on sale volume achieved; - Weekly and Monthly allowance; - Paid national holiday; - Progressive salary increase based on experience and performance; - Professional development through internal/external training, conference, seminar, workshop, etc.

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
Sales Staff Urgent
Watch Shop (General Business)

- Greetings and Introductions to the guests - prepare products for sale - other task assigned by Manager.

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
TAN BROTHERS AUTO CO., LTD (General Business)

- ធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សៅរ៌ - ប្រភេទផលិតផលៈ ទឹកបរិសុទ្ធ និងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ - ទីកន្លែងធ្វើការៈ នៅតាមហាង មីនីម៉ាត រឺផ្សារទំនើបនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន 1. ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យ 2. ការតំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំឆ្នាំ 3. ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត, commission លើផលិតផលដែលលក់បានប្រចាំខែ 4. ការឈប់សំរាកបុណ្យជាតិ 5. ផ្តល់ជូនឯកសណ្ឋាន 6. ការបណ្តុះបណ្តាល មុនការលក់ ព្រមទាំងទទួលបានឱកាសច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនដោយក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់នូវវគ្គសិក្សាខ្លីៗដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមជាមួយគ្រូជំនាញនឹងមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការ 7. មានឱកាសផ្លាស់ប្តូរមុខដំណែង ទៅតាមផ្នែកដែលខ្លូនចង់ធ្វើ។

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
Toyobo Cambodia (General Business)

+ជាងម៉ាស៊ីនដេរ -Good Chinese specking -Can speck English (plus) -Working experience from 5-7 years -Male -Age 18-35

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
Baeksang Computer and Trade Cambodia Co.,Ltd (General Business)
- Refurbish copiers / printers - Maintenance and repair copiers / printers for customers - Technical supporting for customer - Deliver and install copiers/ printers for customers - Make plan to visit customer as scheduled
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Customer Service
Baeksang Computer and Trade Cambodia Co.,Ltd (General Business)
- Prepare payment document to submit for customers such as rental fee and other requirement task - Record billing data of copier / printer usage - Collect and follow up payment with customers - Other suitable tasks given by manager
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General/Cost Accounting
HR Consultant Service (General Business)
អត្តប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបានពី ការងារ ស្ម័គ្រ ផ្នែក ធនធានមនុស្ស និង រដ្ឋបាល - ចេះរៀបចំឯសារ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់បេក្ខជន - អ្នកដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត - ស្វែងយល់ពីការសម្ភាសន៍ បុគ្គលិកតាមផ្នែកនីមួយ - អនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស - តាមដានធនធានមនុស្ស - សម្របសម្រួលការងារ - វាយតម្លៃធនធានមនុស្ស - ទទួលបានបទពិសោធន៏ការងារ - មានទំនាក់ទំនងល្អ - ភាពជាអ្នកដឹងនាំ - ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញការងារដោយឥតគិតថ្លៃ - បន្ទាប់ពីចប់ការសាកល្បងការងារ រយះបីខែដោយជោគជ័យ នឹងក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិ នឹងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ - ទទួលបាយអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេល - ទទួលបានប្រាក់ឧបត្តម្ភប្រចាំខែ ចំពោះផ្នែក គណនេយ្យ - យល់ដឹងអំពីការចុះប្រតិបត្តការ ចំណូលចំណាយ - អនុវត្តការងារ ដោយផ្ទាល់ គួបផ្សំនឹង ទ្រឹស្តី - ចេះវាយតម្លៃធនធានមនុស្ស - ទទួលបានបទពិសោធន៏ការងារ - មានទំនាក់ទំនងល្អ - ភាពជាអ្នកដឹងនាំ - ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញការងារដោយឥតគិតថ្លៃ - លិខិត បញ្ជាក់ការងារ​ - បន្ទាប់ពីចប់ការសាកល្បងការងារ រយះបីខែដោយជោគជ័យ នឹងក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិ នឹងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ - ទទួលបាយអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេល - ទទួលបានប្រាក់ឧបត្តម្ភប្រចាំខែ
Internship/Training | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
Branch of CAST Laboratories Pte Ltd. (General Business)
Currently our company is looking for a marketing executive to fill for following works:- Build and manage the company’s social media profiles and presence, including Facebook and others- Monitor and engage in relevant social discussions about our company.- Developing the marketing strategy for the company in line with company objectives.- Overseeing the company’s marketing budget- Creation and publication of all marketing material in line with marketing plans- Conduct market research in order to identify market requirements for current and future services and to reduce cost- Analyze consumer behavior and report to the management- Study competitors’ products and services- Develop the effective promotion strategies to pushing sales- Setup targets and goals for marketing teams- Establish business with new customers, distributors and agents- Maintain relationship with existing customers- Periodically establish a market analysis of all existing products in country- Provide monthly rolling forecast- Prepare and implement advertisement & promotional plans- Other tasks assigned by Management
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
Arunaco Co.,Ltd (General Business)
**Job Responsibility:-Find new outlets and service customer;-Handle and solve customers’ complaint and problems;-Respond to customer’s inquiries as well as quotations promptly;-Capable to meet sale commitment;-To monitor and feedback competitor’s promotional activities,-Prepare weekly report on sales;-Review market analysis and determine customers’ need;-Develop sales strategies and sales plans.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
ROMANSON CO,LTD (General Business)
Working Day : Mon-Sat 8:00am-5:00pm - Sport check all branches as plan.- Manage Showroom products display.- Stock controlling by each branch.- Prepare monthly roster of all operational employees.- Check bi-weekly finger print record and report to HR Manager.- Assist HR Manager to manage day-to-day operation of all employees on each branches.- To solve problems within team and other department.- Perform other tasks assigned by manager.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Top Management
PBC - Peace Book Center (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Top Management
PANDORA (General Business)
-Work closely with suppliers, marketing, and media.-Oversee creation and delivery of press releases, advertisements, and other marketing materials.-Prepare and adhere to budget-Deepen relationships with all media to ensure the most effective messaging and positioning of the organization.-Lead all areas of content generation and production across all media platforms.-Collaborate with sales and sourcing to develop strategic partnership activities and implement the execution framework and strategic plan on identified opportunities.-Develop and lead a marketing team that will develop and execute new concepts, business models, channels and partners to position business as innovator and leader.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
PANDORA (General Business)
- បោសសម្អាតធូលីក្នុងការិយាល័យ និងប្រមូលសំរាមដាក់ក្នុងធុងសំរាមអោយបានរៀបរយ- បូមធូលីលើកម្រាលព្រំដោយម៉ាស៊ីនបូមធូលី និងកម្រាលព្រំស្ងួតជានិច្ច- បោសសម្អាតនិងជូតទ្វារ បង្អួចទាំងខាងក្នុងនិងក្រៅ ដោយប្រើសាប៊ូ ជាមួយអេប៉ុងឬកន្សែងពោះគោ- រៀបចំការិយាល័យអោយបានត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់ពីបោសសម្អាតរួច- លាងសម្អាតក្នុងបន្ទប់ទឹក បង្គន់អោយបានស្អាតជានិច្ច កុំអោយមានក្លិន- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និងស្រឡាញ់ការងារ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!