Sort by
Royal Beverage (Food and Berverage)

ក្រុមហ៊ុនRoyal Beverage យើងខ្ញុំបុគ្គលិកផ្នែកលក់ក្នុងការពង្រីកទីផ្សារនិងការលក់ • អនុវត្តន៏ផែនការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ • ណែនាំ និងបង្ហាញគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ទៅដល់អតិថិជន • ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អ និងចេះសម្របសម្រួលការលក់ជាមួយអតិថិជនបានល្អប្រសើរ

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Retail Sales/General
M 150 (Food and Berverage)

- Promotes product, look potential customers to achieve sales targets - Leading, Monitoring, Training, Sales Team. - Creates marketing strategy - Be leading person in working process and hard working - Perform other tasks assigned by management.

Full Time | Banteay Meanchey | Senior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Accountant Urgent
M 150 (Food and Berverage)

កំរិតវប្បធម៌៖ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ ឬប្រហាក់ប្រហែល - មានបទពិសោធន៍គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ យ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ - ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Ms.Word, Excell, Access, Quick Book ស្ទាត់ជំនាញ និងត្រូវចេះកម្មវិធីកុំព្យូទ័រផ្សេងៗទៀត - ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ - ត្រូវមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ

Full Time | Banteay Meanchey | Accoutant | General/Cost Accounting
M 150 (Food and Berverage)

- ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់អតិថិជនដើម្បីបង្កើតការយល់ដឹងពីផលិតផល នឹងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន​។ - គ្រប់គ្រងតំបន់របស់ខ្លួន ដោយផ្អែកទៅលើការព្រមព្រៀងនៃការធ្វើយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ។ - ជួយបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារដើម្បីជំរុញដល់ការលក់។ - សម្រេចឲ្យបាននៅចំនួនទិន្នន័យលក់ដែលបានកំណត់ពីក្រុមហ៊ុន និង ធ្វើរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ។ - ស្វែងរកអតិថិជនដែលមានសក្តានុពល។

Full Time | Banteay Meanchey | Non-Executive | Food/Beverage/Restaurant
Botaya Village (Food and Berverage)
+បរិយាយពីការងារ - មានជំនាញក្នុងការឆុងកាហ្វេ. - ទទួលខុសត្រូវរាល់ការបញ្ជាទិញ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន. - ត្រួតពិនិត្យស្តុកខាងក្នុង និងក្រៅCounter. - ធ្វើរបាយការណ៏ប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែទៅថ្នាក់លើ. - ទទួលខុសត្រូវលើការងារត្រូវធ្វើ.
Full Time | Phnom Penh | ផ្នែកបេឡានិងឆុងកាហ្វេ | General Work
Botaya Village (Food and Berverage)
- មិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៏ក្នុងការងារ. - រក្សាអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន. - មិនបាច់មានចំនេះដឹងក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែល. -ភេទៈស្រី និង ប្រុស -មានបទពិសោធន៏(ផ្តល់អតិភាពមុន) -រួសរាយនិងទំនាក់ទំនងល្អ -ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់, ខិតខំធ្វើការ, ថាមពល, ឆ្លាតវៃ, អាចបត់បែនបានរៀនសូត្រយ៉ាងឆាប់រហ័ស, ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់, មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាអ្នកដឹកនាំក្រុម.
Full Time | Phnom Penh | ផ្នែករត់តុ | General Work
Botaya Village (Food and Berverage)
- មានបទពិសោធន៏ក្នុងការធ្វើម្ហូប,អាហារផ្សេងខ្លះ. - ទទួលខុសត្រូវរាល់ការបញ្ជាទិញពីអតិថិជន. - រក្សាមុខម្ហូបនិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន. -មានការបង្កើតមុខម្ហូបថ្មីៗ -បង្កើតនៅគំនិតច្នៃប្រឌិត និងរូបមន្តថ្មីៗ .
Full Time | Phnom Penh | ជំនួយការចុងភៅ | General Work
Genki Sushi (Food and Berverage)
Perform the day to day processing of accounts payable transactions to ensure that municipal finances are maintained in an effective, up to date and accurate manner. - Follow up, collection and allocation of payments - Prepare and manage the weekly cheque run - Maintains accounting ledgers by verifying and posting account transactions. - Disburses cash by recording entry; verifying documentation. - Protects organization's value by keeping information confidential. - Other tasks assigned by head of department.
Full Time | Phnom Penh | Account Payable (AP) | General/Cost Accounting
Namaste India (Food and Berverage)
-​-​ធ្វើការពី10:00am-5:00pm (part 1) 5:00pm-11:00pm ( part 2) - ប្រាក់ខែ150$​ ផ្តល់ជូន1$បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃ -ធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់អាទិត្យប៉ុន្តែបានឈប់សំរាក4ថ្ងៃក្នុង1ខែ #15, Street 308, Corner Norodom BLVD, Tonle Bassac, Phnom Penh *ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ៏លេខ 086541669 * Email: kamoryvan@gmail.com
Full Time | Phnom Penh | កូនកាំបិត | General Work
Namaste India (Food and Berverage)
-ធ្វើការពី10:00am-5:00pm (part 1) 5:00pm-11:00pm ( part 2) - ប្រាក់ខែ150$​ ផ្តល់ជូន1$បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃ -បានឈប់សំរាក4ថ្ងៃក្នុង1ខែ ធ្វើការពីច័ន្ទដល់អាទិត្យប៉ុន្តែបានឈប់សំរាក4ថ្ងៃក្នុង1ខែ #15, Street 308, Corner Norodom BLVD, Tonle Bassac, Phnom Penh *ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ៏លេខ 086541669 * Email: kamoryvan@gmail.com
Full Time | Phnom Penh | អ្នកលាងចាន | General Work
Namaste India (Food and Berverage)
- Work from 10am-5pm (Part 1) - Work from 5pm-11pm ( Part2) Salary : 130$ Days off: 4days per month. ធ្វើការពីច័ន្ទដល់អាទិត្យប៉ុន្តែបានឈប់សំរាក4ថ្ងៃក្នុង1ខែ #15, Street 308, Corner Norodom BLVD, Tonle Bassac, Phnom Penh *ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ៏លេខ 010736839 * Email: kamoryvan@gmail.com
Full Time | Phnom Penh | service | General Work
EDLEN (Food and Berverage)
-កាន់ម៉ាសុីនផលិតទឹកសុទ្ធ -អាចរាប់ចំនួនស្តុកបាន
Full Time | Phnom Penh | អ្នកផលិតទឹកសុទ្ធ | អ្នកផលិតទឹកសុទ្ធ
EDLEN (Food and Berverage)
-ដើរលក់តាមឡាន -អាចទៅលក់តាមខេត្តបាន -ចែកចាយតាមដេប៉ូ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
EDLEN (Food and Berverage)
-ចែកចាយតាមដេប៉ូ -ដឹកជញ្ចូនទំនិញដល់ខេត្ត
Full Time | Phnom Penh | Driver | General Work
Wake up Cafe (Food and Berverage)
-Greets all customers with fast, friendly, personalized service and develops a rapport with customers by learning their names, favorite drinks and food items. -Verbally receives and calls back customer orders in a friendly manner. -Reports all customer complaints to manager on duty. -Responds proactively to prevent customer service situations. -Accurately rings sales orders into cash register and counts back change to customers in a courteous and friendly manner. -Answers telephone in a courteous and friendly manner including, but not limited to, giving store greeting, directions to store location, and receiving and filling customer orders. -Answers customer questions regarding coffee blends, preparation, and product freshness. -Weighs, grinds and packs coffee per customers’ orders according to Company guidelines. -Sells and serves baked goods and miscellaneous food items to customers. Maintains efficient, friendly service.
Full Time | Phnom Penh | Barista | Barista

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!