Sort by
Chamichi Cambodia (Food and Berverage)

ទំនួលខុសត្រូវការងារ • តភ្ជាប់បណ្តាញប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និង អ៊ីនធ័រណេត • ជួសជុល និងតម្លើងកុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីន ព្រីន និង ម៉ាស៊ីនស្គែនឯកសារ • បញ្ចូលកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ប៊ែកអាប់ឯកសារ ទាញឯកសារត្រឡប់វិញនិងរក្សារឯកសារទុកដោយមានសុវត្ថិភាពបំផុត។ • សរសេរនិងអាប់ដេតវិបសាយក្រុមហ៊ុន • រចនាឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដូចជា ខិតប័ណ្ណ ប៊ែនន័រ នាមប័ណ្ណ ។ល។

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Chamichi Cambodia (Food and Berverage)

ទំនួលខុសត្រូវការងារ • ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស • បង្រៀននិងចែកចាយចំនេះដឹងដែលបានរៀនរួចទៅអោយ បុគ្គលិកនិង អ្នកទិញអាវីវកម្មបន្ត • បង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំអំពីរបៀបឆុងតែ និង វិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀង • បង្ហាត់បង្រៀនអ្នកកាន់ស្តុកពីរបៀបគ្រប់គ្រង់ស្តុកអោយមានប្រសិទ្ធិភាព • ចូលរួមនិងបង្ហាត់បង្ហាញផ្នែកលក់ក្នុងការវាយលុកទីផ្សារ • បង្ហាត់បង្ហាញបុគ្គលិកជួរមុខអំពីរបៀបបំរើសេវាអតិថិជន • ចូលរួមរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលជួយលើកស្ទួយីហោក្រុមហ៊ុន • ការងារផ្សេងទៀតដាក់ជូនពីថ្នាក់ដឹកនាំ

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Chamichi Cambodia (Food and Berverage)

ទំនួលខុសត្រូវការងារ • សិក្សាទីផ្សារនិងរកយុទ្ធសាស្រ្តវាយលុកទីផ្សារ • ពន្យល់ណែនាំអតិថិជនអំពីចក្ខុវិស្ស័យ និង សក្តានុពលជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន • លក់យីហោ(franchise) និងសម្របសម្រួលឯកសារពាក់ព័ន្ធ • ជួយអតិថិជនក្នុងការរៀបចំអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ • ដោះស្រាយបញ្ហានានាជាមួយអតិថិជនប្រសិនបើមាន • ចូលរួមសកម្មភាព និងយុទ្ធនាការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីលើកស្ទួយយីហោក្រុមហ៊ុន (franchise) • ការងារផ្សេងទៀតដាក់ជូនពីថ្នាក់ដឹកនាំ

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Chamichi Cambodia (Food and Berverage)

ទំនួលខុសត្រូវការងារ • កត់ត្រារាល់ចំណូល ចំណាយ និងរៀបចំទុកដាក់ឯកសារអោយមានសុវត្ថិភាព • រៀបចំឯកសារពន្ធដា និងប្រកាសពន្ធ • គ្រប់គ្រងកញ្ចប់លុយតូច និងត្រូវប្រាកដថា រាល់ការចំណាយត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ដែលបានចែង • ដក ដាក់ប្រាក់ចូលធនាគារ និងតាមដានសាច់ប្រាក់ក្នុងគណនីធនាគារ • រៀបចំប្រាក់បៀវត្តន៍សម្រាប់បុគ្គលិក • រៀបចំទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន • រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ • រៀបចំផែនការចំណូល ចំណាយសម្រាប់អាជីវកម្ម • ការងារផ្សេងទៀតដាក់ជូនពីថ្នាក់ដឹកនាំ

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Chamichi Cambodia (Food and Berverage)

ទំនួលខុសត្រូវការងារ - រៀបចំហាងបើកលក់ប្រចាំថ្ងៃ • ទទួលការកុំម៉ង់ និងរៀបចំភេសជ្ជៈជូនអតិថិជន • ទទួលលុយ អាប់លុយ និង រក្សាទុកលុយអោយមានសុវត្ថិភាព • ផលិតភេសជ្ជៈអោយមានគុណភាពខ្ពស់ដូចស្តង់ដាដើម ពីប្រទេសថៃ • រៀបចំហាងអោយស្អាត មានសន្តាប់ធ្នាប់ និងមានអនាម័យខ្ពស់ • យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបម្រើអតិថិជន • ទទួលយកការរិះគន់ពីអតិថិជន និងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួ

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Food/Beverage/Restaurant
HR TEAMCoffee Coffee and Restaurant (Food and Berverage)

ហាងកាហ្វេ TEAM Coffee ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមៈ - មេការគ្រប់គ្រង (Supervisor) - អ្នកសេវាកម្ម (Service) - អ្នកឆុងកាហ្វេ (Barista)

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
Little Churros (Food and Berverage)
Need staff for a new business operating in Phnom Penh. We sell Churros & Ice Cream in a mobile food cart. This product comes from a South Korean recipe and has a strong identity in Asia & the US. SKILLS : - English spoken and understood - Be dynamic and organised Working hours : 14:00 - 22:00 (Hours can change) One day off per week. Salary will be discussed according to skills and experience. (Also have percentage on sales + perks) IF YOU WANT TO JOIN US : Send us your curriculum in english. You can apply through Online or sending us an email littlechurros@gmail.com
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
EDGAR Allan Paw Cambodia (Food and Berverage)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Food/Beverage/Restaurant
Aprati Foods (Cambodia) Ltd. (Food and Berverage)
Job Summary At Aprati Foods, we make candy. Creating Happy Consumer Experiences and the product safety work safety are our goal. The Sales and distribution Representative is responsible to execute the sales and distribution activities in retail/wholesale outlets, and ensure that AFC trade partners and customers are well stocked, well informed, and satisfied with AFC candy products and service within those assigned areas. The Sales and distribution Representative also contribute to make the satisfies market needs and desires and realizes AFC’s revenue and profitability objectives. Summary of Essential Job Outcomes:The Sales and distribution representative will report to the Sales and distribution supervisor/sales & makerting manager. He or she will also liaise closely with and receive guidance from sales & marketing manager at AFC head office. The Sales and distribution representative will be a key AFC contact in the target sales and distribution assigned areas. The Sales and Distribution Representative will execute the sales and distribution activities in retail/wholesale outlets and Ensure the achievement of sales targets, distribution,availability, visibility, product quality, merchandising objectives for the territory and Execute cycles guideline and implement basic trade marketing job to contribute to achieved AFC sales and distribution target that convey to achieved AFC business growth. The Sales and Distribution Representative works closely with retailers/wholesalers and other trade partners. The Sales and Distribution Representative Roles Responsible are:-Negotiate and make sales to customers through scheduled or periodical visits,ensuring that the trade coverage and visit frequency targets are met according to agreed call plan.-Conduct cash reconciliation of daily sales proceeds.-Achieve distribution objectives of product availability, stock holding and stock rotation that follow AFC stocks rotation policies to ensure the company meets the highest levels of customer satisfaction.-Manage and build close business relationships with key customers in the assigned territory.-Provide data and maintain accurate records on competitor’s moves and sales and distribution performance in order to guarantee that sales & marketing manager andS&D Sup, Marketing sup are fully informed at all times-Create and quarterly update the outlets, routing and mapping-Use all assigned funds, materials and equipment in a secure and efficient manner inorder to maximise the use of allocated assets.-Monitor brand’s performance in the outlets (AFC’s and competitors’)-Gather/provide ideas on distribution systems and client negotiation terms
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
Hagar Catering & Facilities Management (Food and Berverage)
Steward:- Clean and wash all dishes, cups, glasses, fork, knifes etc. and equipment of catering. សំអាត និងលាងចាន,​ កែវ,​ ស្លាបព្រា, ចង្កឹះ និង សំភារ ផ្សេងៗ- Clean and wash all used equipment by kitchen, pastry and bakery. សំអាត និង លាង សំភារ ផ្ទះបាយ- Ensure that all glasses, cups, dishes, equipment etc. are kept clean in a food save manner and stored away at the right place. រៀបចំសំភារ ដែលបានសំអាតរួច- Clean, wash, mob and sweep flours, doors, windows and equipment. សំអាត សំភារគ្រឿងសំអាតផ្សេងៗ- Clean and use hi presser machine for the drainage សំអាត ម៉ាស៊ីននំ- Move machines and equipment to assist cleaning. ជួយសំអាតផ្សេងៗ- Empty rubbish bins and clean them. ចាត់ចែង​ ធុងសំរាម- Communicate with your colleges and give each other updates about the job. មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នករួមការងារREQUIREMENT-​ Work with a positive and high energy attitude. មានភាពទទួលខុសត្រូវ និងមានកំលាំងគ្រប់គ្រាន់- Be able to work in shifts and at a flexible time schedule. អាចធ្វើការដោយប្តូរវេនបាន- Must be able to communicate and read simple instructions or memos in English ចេះភាសាអង់គ្លេស ខ្លះៗ កាន់តែប្រសើរ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
GERBIES Salad and Sandwich shop (Food and Berverage)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial
Stonegrill Co., LTD (Food and Berverage)
1. Monitors and maintains current inventory levels; processes purchasing orders as required; tracks orders and investigates problems.2. Records purchases, maintains database, performs physical count of inventory, and reconciles actual stock count to computer-generated reports.3. Receives, unpacks, and delivers goods; re-stocks items as necessary; labels shelves.4. Processes and/or approves invoices for payment.5. Processes and documents returns as required following established procedures.6. Performs routine clerical duties, including data entry, answering telephones, and assisting customers.7. May serve as cashier and handle cash and cash-related payments.8. May lead, guide, and train staff/student employees, interns, and/or volunteers performing related work; may participate in the recruitment of volunteers, as appropriate to the area of operation.9. Performs miscellaneous job-related duties as assigned.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
DARA Beef Restaurant from Japan (Food and Berverage)
We need you that high quality services for the customer.Because,we have many high class customers who come from various countries.
Part Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
E-Mart (Food and Berverage)
E-Coffee is a company specializing in convenience store retailing. Our aim is to offer our Customers a wide selection of products in a comfortable , clean shopping environment and the highest levels of customer service. We are seeking suitable candidates that match well with our company values.
Full Time | Phnom Penh | Senior Manager | Top Management
Angkor Mithona Guesthouse (Food and Berverage)
- Welcome Customers- Serve the food- Control on customer service.
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Customer Service

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!