Sort by
ក្រុមហ៊ុនរតនៈសំបូរ (Construction / Building / Architecture)
ក្រុមហ៊ុនតុបតែងផ្ទះ រតនះសំបូរ (RSHD) ជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេដែលផ្តល់ជូននិងផ្គត់ផ្គង់នូវប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយសំភារៈសំណង់នៅក្នុងគ្រួសារនិងទីផ្សារឧស្សាហកម្ម។ ​ដោយមានស្តង់ដារខ្ពស់សេវាល្អនិងផលិតផលរឹងមាំ RSHD បានរីកចម្រើនលឿនជាងក្រុមហ៊ុនមធ្យម។ RSHD ពិចារណាអំពីសារៈសំខាន់នៃមូលធនរបស់បុគ្គលិកនិងសមភាពនៃឱកាសការងារ។ និយោជិតរបស់យើងនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់ប្រាក់ខែនិងផលប្រយោជន៍ដ៏គួរអោយទាក់ទាញព្រមទាំងអាជីពនិងការអភិវឌ្ឍន៍។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញមុខតំណែងដូចខាងក្រោមៈ 1) ទទួលខុសត្រូវចំពោះការលក់ទៅគម្រោងរួមទាំងការសម្របសម្រួលតំបន់ទាំងអស់។ 2) ពង្រីកខ្សែផលិតផលសាងសង់ដល់អតិថិជននិងសម្រេចគោលដៅលក់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់។ 3) អនុវត្តផែនការលក់និងការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះការអភិវឌ្ឍការលក់ផលិតផលសំណង់ទៅនឹងគម្រោងដែលជាអ្នកសាងសង់/ អ្នកអភិវឌ្ឍ, រដ្ឋាភិបាលនិងអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ដែលបានចាត់តាំង។ 4) បង្កើតទំនាក់ទំនងអតិថិជនឱ្យបានល្អតាមរយៈវិធីលក់ដ៏សមរម្យដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនៃសេវាកម្មកំណើនអាជីវកម្មអតិថិជននិងការពេញចិត្ត។ 5) រៀបចំផែនការនិងគ្រប់គ្រងផលប័ត្រជំនួញផ្ទាល់ខ្លួន / ដែនដី / អាជីវកម្មយោងទៅតាមយុទ្ធសាស្ដ្រអភិវឌ្ឍទីផ្សា។ 6) ធ្វើឧបករណ៍លក់ជាមួយក្រុមការងារដើម្បីពង្រីកខ្សែផលិតកម្មសំណង់និងបង្កើនបរិមាណការលក់។ 7) តាមដាននិងរាយការណ៍អំពីទីផ្សារនិងសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងនិងផ្តល់នូវរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនិងព័ត៌មាន។ 8) កត់ត្រាវិភាគនិងធ្វើការលក់ជារបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំ។ 9) ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅគ្រប់គណនីទាំងអស់និងអតិថិជនដែលមានសក្តានុពលស្របតាមផែនការអាជីវកម្មដែលបានឯកភាព។ 10) ភារកិច្ចផ្សេងៗអាចត្រូវបានចាត់តាំងតាមការស្នើសុំ។
Full Time | Kampot | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
Metta Fiance PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- ណែនាំ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលមាន- រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំឆ្នាំជូនប្រធានសាខា- ប្រស័យទាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន- រៀបចំ និងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអតិថិជន- វិភាគនិងវាយតម្លៃអតិថិជនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តបឋម និងឈានទៅដល់ពន្យល់គណកម្មាធិការ- បំពេញឯកសារជូនអតិថិជ
Full Time | Kampot | Fresh/Entry Level | Bank/Insurance
Ha Tien Vegas Entertainment Resort (Hotel / Resort / Travel)
Job Purpose- Working under the supervision of the Assist to GM the front office executive carries out technical work pertaining to operation hotel.Principal Accountabilities- Welcome customer with standard greeting.- Keep records of room availability and
Full Time | Kampot | Fresh/Entry Level | Hotel/Tourism
Sovannaphum Life Assurance Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Present and sell life insurance to bank’s customers at the assigned branches- Service and advise the details of life insurance products to customers- Advise and coach sales techniques to bank’s employees at the assigned branches- Coordinate work between
Full Time | Kampot | Fresh/Entry Level | Bank/Insurance
AMK Microfinance Institution Plc (Banking / Finance / Insurance / Investment)
-Work and assist Relationship Manager to ensure the overall achievement of the commercial and superior banking sale target such as loan with quality, saving, payroll and payment, etc. at branch level.-Identify size of potential market and opportunity for
Full Time | Kampot | Junior Executive | Sales
CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (Manufacturing / Production)
-Control raw materials compliance with in Target-Control Raw mill, Kiln feed, clinker uniformity-Control Cement 28 days Strength and COV of OPC-Improve product quality such as clinker and cement and co-ordinate to improve productivity and reduce productio
Full Time | Kampot | Junior Executive | Other Engineering
CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (Manufacturing / Production)
•បញ្ជារទៅលើម៉ាស៊ីនខួង នៅកន្លែងយកថ្មកំបោរ ទៅតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ•រាយការណ៍និងតាមដានទៅលើដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនខួង•ធានាថាគោលការសុវត្ថិភាពត្រូវបានអនុវត្តអនុលោមតាមបទបញ្ជាច្បាប់ក្នុងស្រុកនិង អន្តរជាតិ•អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតទៅតាមការចាត់ចែង
Full Time | Kampot | Junior Executive | General Work
CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (Manufacturing / Production)
•បញ្ជាផ្ទាល់ទៅលើ bulldozer ដែលត្រូវបានអនុវត្តតាមការណែនាំ ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង•រាយការណ៏និងត្រួតពិនិត្យ bulldozer•ចាត់ចែងសកម្មភាពការងារ សុវត្ថិភាព យោងទៅតាមស្តងដារបស់ក្រុមហ៊ុន•អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតទៅតាមការចាត់ចែង
Full Time | Kampot | Junior Executive | General Work
CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (Manufacturing / Production)
•Promote and contribute positively to achieving the company OH&S aims and targets•Handle Influencers Loyalty Program & Product Application Advisors/PAAs Management•Handle Retailers Loyalty Programs •Handle Dealers Loyalty Program
Full Time | Kampot | Junior Executive | Customer Service
CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (Manufacturing / Production)
•Analyze training need & development training plan aligned with business direction for production employees in Manufacturing.•Execute, evaluate outcome of the learning & development interventions as planned in the development roadmap•Satisfaction of stake
Full Time | Kampot | Junior Executive | Manufacturing
CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (Manufacturing / Production)
-Manage safety systems by CMIC regulations and Laws compliance to meet Contract target approach-Provide and apply all of safety Audits monitoring and inspecting master plans for audits and inspect and follow up construction Contract.-Review and advise for
Full Time | Kampot | Junior Executive | Maintenance
CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (Manufacturing / Production)
•Run monthly inventory costing and allocation costing in SAP •Coordinate month end closing with all users•Verify actual costing against standard costing•Witness physical inventory•Monitor inventory movement transactions•Reconcile inventory accounts with g
Full Time | Kampot | Senior Executive | Accounting
CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (Manufacturing / Production)
•Promote and contribute positively to achieving the company OH&S aims and targets •Data gathering, Data analysis and monitoring of Dealers and Retailers loyalty programs •Preparation of Retailers reward calculation and timely and accurately delivered subm
Full Time | Kampot | Junior Executive | Customer Service
CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (Manufacturing / Production)
-Quarry long-term, medium-term and short-term quarry plan and execute with raw material optimization.-Control quarry quality output target within cost limited and contribute for better operation and quality.-Approve quarry drawing, topographic map updated
Full Time | Kampot | Junior Executive | Manufacturing
CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (Manufacturing / Production)
•Operate the plant to get optimum output•Ensure continuous operation•Ensure environment compliance•Communicate effectively
Full Time | Kampot | Junior Executive | Clerical/Administrative

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!