Sort by
Maxima Dental Clinic (Health / Medical Care / Pharmaceutical)

ម៉ោងធ្វើការ ​៖​ពេញម៉ោង (៨.៣០ ដល់ ៥.៣០) បទពិសោធន៍:​ ការងារបង្រៀនមនុស្ស​ មិនត្រូវការបទពិសោធន៍​ បើធ្លាប់លក់ផលិតផលពេទ្យ ឬពេទ្យធ្មេញ កាន់តែប្រើសើរ តួនាទីនៃការងារ - ស្វែងរកអតិថិជនដែលជាមន្ទីព្យាបាលមាត់ធ្មេញនៅក្នុងតំបន់ ដែលប្រធានផ្នែកលក់បានដាក់ជូន - ចុះជួបអតិថិជនជាប្រចាំ និងទទួលការបញ្ជាទិញ និងយកទំនេញជូនអតិថិជន​ - ធ្វើជាតំណាងផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងកម្មវិធីតាំងពិពណ៌នានា - ទទួលការហ្វឹកហ្វើនពីផលិតផល ជាពិសេសផលិតផលថ្មីៗ - ទទួលខុសត្រូវលើអតិថិជនរបស់ខ្លួន និងផលិតផលដែលខ្លួនយកទៅជូនអតិថិជន - បង្កើនបរិមាណលក់និងធានាឱ្យបាននូវគោលដៅនៃការលក់ប្រចាំខែ - ពង្រីកបន្ថែមអតិថិជនថ្មី និងច្រកចែកចាយផលិតផល​ - រាយការណ៍ពីព៌តមានទីផ្សារ និងតម្រូវការរបស់អតិថិជនជូនប្រធានផ្នែកលក់ - ធានាឱ្យបាននូវសេវាល្អនិងផ្តល់ការពេញចិត្តដល់អតិថិជនបន្ទាប់ពីការលក់ - ធ្វើរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃអោយបានល្អ និងផ្ញើជូនប្រធានក្រុមលក់ - ចូលរួមប្រជុំជាប្រចាំជាមួយក្រុមការងារលក់ សេវាកម្មក្រោយការលក់ - កសាង និងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយចុះជួបអតិថិជនជាប្រចាំ រួបផ្សំនឹងការទូរស័ព្ទជាប្រចាំ​ - យល់ច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវដំណោះស្រាយឬផលិតផលដែលសាកសមបំផុត

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
CamAd Agency (Advertising / PR / Events)

Provide clients with estimates of the costs of advertising products or services -Locate and contact potential clients to offer advertising services -Prepare and deliver sales presentations to new and existing clients -Inform clients of available options for advertising art, formats, or features and provide samples -Recommend appropriate sizes and formats for advertising -Deliver advertising or illustration proofs to clients for approval -Explain to clients how specific types of advertising will help promote their products or services in the most effective way possible -Many tasks assign by manager **Application Information Interest candidate, please submit your CV and cover letter or Send CV directly to email: marilyn.nget@mapbmedia.com -Closed Date: 05/July/2017

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
Marketing Urgent
Southern Media (Human Resource / Recruitment)

- Present and sell company services to customers - Follow up client’s required - Build up, maintain and develop customers relationship - Report and update to manager - Other tasks assigned by Marketing Manager

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Marketing/Business Development
Southern Media (Human Resource / Recruitment)

• Planning and implementing sales and marketing strategies and tactical campaigns for Recruitment portfolio • Identify and develop area for revenue and market share growth in relation to classified ads portfolio • To develop strategic tie-up with recruitment agencies and other business related partners • To develop and implement business development plan for Recruitment portfolio and other related area to core business. • Track, measure, and analyze all initiatives and key activities of the Recruitment and any newly developed portfolio. • To conduct market research on key competitors and also market trends periodically. • Attending conferences, meetings, and industry events • Other Project / Task assigned

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Marketing/Business Development
CLIMAVENETA (Electrical and Electronics)

Job Responsibility * Maintain effective relationship with all potential customers * Develop new project, targeted customer and marketing activities to increase sales * Successfully identify new business to achieve aggressive sales * Making quotation and system solution to customer based on the inquiry and project condition * Collecting data of market and key competitors

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Electrical Engineering
LSN GROUP (Cambodia) (General Business)

• ស្វែងរកអតិថិជន សក្តានុពល • ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអតិថិជន • ចុះជួបអតិថិជនផ្ទាល់ដើម្បីពន្យល់ ណែនាំ ពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន • ដោះស្រាយបញ្ហានានា ជាមួយអតិថិជនបើមាន • សិក្សាទីផ្សារនិងរកយុទ្ធសាស្រ្តវាយលុកទីផ្សារ • ត្រូវមានរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ • ការងារផ្សេងៗទៀតអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រង

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General Work
LSN GROUP (Cambodia) (General Business)

• ដឹកជញ្ជូន និងចែកចាយទំនិញទៅដល់អតិថិនជនគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ • ពិនិត្យ និងទទួលទំនិញអោយបានគ្រប់ចំនួនមុននឹងធ្វើការដឹក • រៀបចំ និងពិនិត្យយាន្តជំនិះ មុននិងធ្វើការដឹក • គ្រប់អ្នកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ត្រូវប្រើម៉ូតូក្រុមហ៊ុន • ការងារផ្សេងៗទៀតអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រង

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General Work
HOUT CHHAY Co.,LTD (Manufacturing / Production)

-មានសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ឬ យ៉ាងហោចណាស់កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ចាប់ពីឆ្នាំទី២ឡើង។ -មានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ និង មានភាពរួសរាយ -មានវិន័យល្អ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងការងារ -មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំដល់២៨ឆ្នាំ -ត្រូវចេះអានអក្សរជាតិ (ចេះអង់គ្លេស និង កុំព្យូទ័រកាន់តែប្រសើរ)

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Civil Engineering/Construction
CamAd Agency (Advertising / PR / Events)

-Provide clients with estimates of the costs of advertising products or services -Locate and contact potential clients to offer advertising services -Prepare and deliver sales presentations to new and existing clients -Inform clients of available options for advertising art, formats, or features and provide samples -Recommend appropriate sizes and formats for advertising -Deliver advertising or illustration proofs to clients for approval -Explain to clients how specific types of advertising will help promote their products or services in the most effective way possible -Many tasks assign by manager **Application Information Interest candidate, please submit your CV and cover letter or Send CV directly to email: marilyn.nget@mapbmedia.com -Closed Date: 05/July/2017

Full Time | Phnom Penh | Advertising Account Executive | Sales-Corporate
Marugame Udon Shop (No.1 Japanese Udon) (Food and Berverage)
- Greeting customers - Prepare food for cooking - Prepare topping and serve customers in the hall - Clean table after customers leave - Assist the staffs in kitchen - ស្វាគមន៏ភ្ញៀវ - រៀបចំគ្រឿងសំរាប់ចំអិនអាហារ - រៀបចំគ្រឿងសំរាប់ថែមនៅតុសំរាប់ភ្ញៀវ - សំអាតតុក្រោយពេលភ្ញៀវចាកចេញ - ជួយសំរួលដល់បុគ្គលិកក្នុងចង្រ្គានបាយ
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Food/Beverage/Restaurant
Lastmile (Construction / Building / Architecture)
1. Web& Graphic Designer 2. Business Admin 3. Animation 4. Interior Designer 5. Architectural Designer
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Architecture/Interior Design
Pacific Hotel Cambodia (Hotel / Resort / Travel)
- Welcome and greeting customers. - Pay attention to the guest’s needs. - Handle requests of the guests effectively. - Inquire about all items sold in his outlet. - Clean and re-set up auto. - Responsible for your station (cleanliness, maintenance of tables, chairs) - Listen and deal with guest complaints and inform to your Supervisor - Attend the customers in a friendly and professional way - Good groomed and control the cleanliness and hygiene of his work area. - Clean, prepare and set up the restaurant, - Perform other duties as maybe assigned.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Food/Beverage/Restaurant
Pacific Hotel Cambodia (Hotel / Resort / Travel)
-- Plan and present bar menu -Interact with customers, take orders and serve snacks and drinks - Assess customers’ needs and preferences and make recommendations - Mix ingredients to prepare cocktails - Restock and replenish bar inventory and supplies - Stay guest focused and nurture an excellent guest experience - Comply with all food and beverage regulations
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Food/Beverage/Restaurant
Pacific Hotel Cambodia (Hotel / Resort / Travel)
- Responsible for the preparation buffet breakfast and all food items from his/her section in the menu. - Handling and maintenance of all equipment in the section. - Quality standards in food preparation and presentation. - Maintenance of cleanliness and hygiene of work area. - Cooking, making, preparing, sanitation and fast service. - Spread all the items such as: vegetables, meats, seafood or other foods …etc. - List down for all the vegetables, meats, seafood in good order and clearly after using. - Report all food sale and food requirement for the next day - Daily inventory,
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Food/Beverage/Restaurant
ECam Mall Online Shop (General Business)
- Ability to do design and update website and strong in graphic design experience - Ability to do website development in Dynamic & Static with E-Commerce function - Daily update Facebook page activities to get more customer traffic - Developing and design websites, banners, poster brochures; leaflets; logos; business cards - Develop promotional material for web pages and social media. - Complete the company's internal Website design and other graphic design work
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | IT-Software

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!