ប្រធានមន្ត្រីឥណទាន (សាខាគៀនស្វាយ)

106

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Banking/Financial
Position Level Non-Executive
Location Kandal
Posted Date 20 Dec 2016
Closing Date 19 Jan 2017
Working Experience 2-5 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
• ដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការឥណទានប្រចាំសាខា• ដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងមន្រ្តីឥណទានដើម្បីផលិតភាពការងារមានការកើនឡើង និងសម្រេចបាននូវផែនការឥណទានប្រចាំសាខា ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
*** លក្ខណៈសម្បត្តិមានអាយុចាប់ពី២៥ឆ្នាំ ឡមានសញ្ញាបមានបទពិសោធន៍ចំពោះវិស័យឥណទានយ៉ាងតិច២ឆ្នាំឆ្លាត និងវាងវៃ ព្រមទាំងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទីមានជំនាញក្នុងការដឹកនាំមានជំនញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អមានសុខភាព និងកាយសម្បទាល្អ• មានចំណេះដឹងល្អផ្នែកភាសារអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័របេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ភ្ជាប់មកជាមួយនូវរូបថត ៤ គុណ ៦ ចំនួន ១សន្លឹក ច្បាប់ថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត ផ្ញើមក គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ បេ៣៧ ផ្លូវលេខ ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈ Online ។លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០២៣ ២២៤ ៣៣៦/០៦៩ ៦៦៦ ៧៤៨បេក្ខជន ឬបេក្ខនារី ដែលបានជាប់សម្រាំង នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងដើម្បីសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់។
SEREY OUDOM MICROFINANCE PLC., Head Office
Company Name SEREY OUDOM MICROFINANCE PLC., Head Office
Industry Banking / Finance / Insurance / Investment
Location #B37, Street 199, Sangkat Tumnob Toek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia, Phnom Penh
Contact Person HR

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com