គណនេយ្យករ (នៅការិយាល័យកណ្តាល)

147

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General/Cost Accounting
Position Level Non-Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 03 Jan 2017
Closing Date 02 Feb 2017
Working Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Female
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
***ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ:- បញ្ចូលទិន្នន័យ ចំណូល-ចំណាយចូលក្នុងកុំព្យូទ័រ។- តាមដាន(Follow up) និងផ្ទៀងផ្ទាត់ ចំណូល-ចំណាយតាមខេត្តនីមួយៗនិងរាយការណ៏ជូនប្រធានគណនេយ្យ។- រៀបចំមើលទំនិញ ចេញ - ចូលក្នុងឃ្លាំង និងរាប់ជាប្រចាំអោយបានត្រឹមត្រូវ។- រៀបចំទំនិញអោយទាន់ពេលវេលាជូនអតិថិជន។- តាមដាន(Follow up)បំណុលរបស់អតិថិជនគ្រប់ខេត្តនីមួយៗ។- មានជំនាញក្នុងការចរចា ជជែក និងការប្រាស្រ័យល្អ។- ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានជាមួយសាខាដ៏ទៃ និងរាយការណ៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃមកប្រធានគណនេយ្យ។- អនុវត្តការងារផ្សេងៗទៅតាមការចាត់ចែងរបស់ប្រធានគណនេយ្យ។
***លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន:- បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬ ជានិស្សិតកំពុងសិក្សា- មានបទពិសោធន៏ ០១ឆ្នាំ ក្នុងការងារគណនេយ្យ (ប្រសិនបើមាន)- មានអត្តចរិកល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ហ្មត់ចត់និងការងារ និងមានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារ- ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានជាមួយសាខា- មានចំណេះដឹងភាសារអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ Ms. Word, Excel, Internet, E-mail.***ឈប់ទទួលពាក្យ: ៣១ តុលា ២០១៦ វេលាម៉ោង ៥:០០ ល្ងាច***របៀបដាក់ពាក្យ:- បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ប្រវត្តិរូបសងេ្ខប សៀវភៅគ្រួសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ញាបត្រ និងលិខិតបញ្ផាក់ការសិក្សាផ្សេងៗ បទពិសោធន៏ការងារ រួចយកមកដាក់នៅការិយាល័យកណ្តាល - ផ្ទះលេខ ១០J ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ទឹកល្អក៣ ខណ្ឌទួលគោគ រាជធានីភ្នំពេញ។​​Interested candidate can apply through Online.
Company Name Ly porchou import export co.,Ltd
Industry Agriculture / Plantation
Location House N:10J, Street:271, Sangkhat: Terklaak3, Khan: Toul Kok, Phnom Penh City Cambodia., Phnom Penh
Contact Person Mr. Chhin Sovanny
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com