អ្នកទទួលភ្ញៀវ

143

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Customer Service
Position Level Junior Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 30 Dec 2016
Closing Date 29 Jan 2017
Working Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
- ទទួលអតិថិជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ- លើកទូរស័ព្ទ និង​ឆ្លើយនូវសំនួររបស់អតិថិជនឲ្យបានល្អប្រសើរ- �
- មានបរិញ្ញប័ត្រ គ្រប់គ្រង ឬ​ រដ្ឋបាលសាធារណៈ ឬសញ្ញប័ត្រប្រហាក់ប្រហែល- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកបំរើរ។
Tang Pech Construction Co ., Ltd
Company Name Tang Pech Construction Co ., Ltd
Industry Manufacturing / Production
Location ការិយាកណ្តាលនៅបុរីពីភពថ្មី​ផ្លូវវេងស្រេង(ក្បែស្តប់ផ្លូវទួលពង្រ), Phnom Penh
Contact Person N/A
Other Jobs You May Interested

Receptionist @ Junior Executive

Graticity Real Estates Development Co.,Ltd

View Salary

Negotiable

Customer Service Assistant @ Junior Executive

SML (Far East-Cambodia) Pte.Ltd

View Salary

Negotiable

Customer Service Executive @ Junior Executive

SML (Far East-Cambodia) Pte.Ltd

View Salary

Negotiable

Customer Service (Female) (Many Positions) @ Junior Executive

Roomchang Dental Hospital (Kravan Healthcare Co., Ltd)

View Salary

Negotiable

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com