ជំនួយការគណនេយ្យ

352

Salary Offered

View Salary

$201 - $500 USD

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 23 Aug 2021
Closing Date 22 Oct 2021
Working Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

$201 - $500 USD

  • English
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង កត់ត្រា បុងលក់ បុងទិញចូល ជាប្រចាំថ្ងៃ (System និង Excel)
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង កត់ត្រា ចំណូល និង ចំណាយ ជាប្រចាំថ្ងៃ (System និង Excel )
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ Bank Slip ជាមួយ Statement ចំណូលសរុបជាប្រចាំថ្ងៃ
- ត្រួតពិនិត្យបុង Account Receivable
- ត្រួតពិនិត្យបុង Account Payable
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ របាយការណ៍សន្និធិជាប្រចាំខែ
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង រៀបចំ Statement សំរាប់ការទូទាត់សង
- បិទបញ្ជីជាប្រចាំថ្ងៃ (លក់ ទិញចូល ចំណូល ចំណាយ )
- ការងារផ្សេងៗដែលថ្នាក់លើដាក់អោយ
តំរូវការចាំបាច់
- មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
- មានសេចក្តីក្លាហាន ឈ្លាសវៃ ឆ្នៃប្រឌិតនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
- សញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ ឬ បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ
- មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស (សរសេរ និយាយ អាន និង ស្ដាប់បាន
- ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានផ្នែកកំព្យូទ័រ (Microsoft Word & Excel)
- អាចធ្វើការងារក្រោមសំពាធ និងផ្ដល់លទ្ធផលតាមពេលវេលាកំណត់បាន
- ធ្វើការ ៨ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង ៦ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍

មានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើរ Cv មកតាម លេខទូរស័ព្ទ : 016 48 48 55
Email : kct.tile@gmail.xom
អាសយដ្ឋាន : សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Company Name ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់
Registration No 123456
Industry General Business
Location ដីឡូតិ័លេខ៣​​ ផ្លូវហាណូយ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ, Phnom Penh
Contact Person ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់
Other Jobs You May Interested

Ad Ops Exec @ Junior Executive

Innity Co Ltd Cambodia

View Salary

$501 - $1000 USD

ជំនួយការឃ្លាំង @ Junior Executive

ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់

View Salary

$201 - $500 USD

លក់ខាងក្នុងហាង និង ក្រៅហាង @ Junior Executive

ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់

View Salary

$201 - $500 USD

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com