បុគ្គលិកលក់ខាងក្នុង និង ខាងក្រៅហាង

152

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 27 Apr 2021
Closing Date 26 Jun 2021
Working Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
• ស្វែងរកនិងកំណត់អតិថិជនគោលដៅ
• រៀបចំការណាត់និងចុះជួបអតិថិជនដោយផ្ទាល់
• ពន្យល់ណែនាំ នូវទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់អតិថិជន
• ស្វែងយល់ពីតំរូវការរបស់អតិថិជន
• រៀបចំផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្តលក់ដើម្បីធានាអោយបាននូវគោលដៅលក់របស់ក្រុមហ៊ុន
• ពង្រីកសក្តានុពលទីផ្សារអោយកាន់តែធំទូលាស
• រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំ ថ្ងៃ និងសប្តាហ៍
• យកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពត៌មានថ្មីៗដល់អតិថិជន
• បំពេញភារកិច្ចចាំបាច់ផ្សេងៗដែលត្រូវបានប្រគល់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
• មានសេចក្តីក្លាហាន ឈ្លាសវៃ ច្នៃប្រឌិតនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
• ត្រៀមលក្ខណះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ
• សញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ ឬ បញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ
• មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស (សរសេរ និយាយ អាន និង ស្តាប់បាន)
• ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានផ្នែកកំព្យូទ័រ(Microsoft Word& Excel)
• មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ផលិតផល
• អាចធ្វើការងារក្រោមសំពាធនិងផ្តល់លទ្ធផលតាមពេលវេលាកំណត់បាន
• អាចធ្វើដំណើរទៅលក់នៅតាមខេត្តបាន
• ធ្វើការ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៦ថ្ងៃ ក្នុងមួយសប្តាហ៍
អត្ថប្រយោជន៍
• ប្រាក់បៀវត្សន៍បូក និង កំរៃជើងសារ(Commission) ដែលបានពីការលក់ផលិតផល
• ទទួលបាននូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញលក់ជាបន្ថែម
• ក្រុមហ៊ុនមានរថយន្តសំរាប់អ្នកលក់ចុះទីផ្សារ
ទីតាំង : ភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប និង ខេត្តបាត់ដំបង
ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យតាមរយះលេខទូរស័ព្ទ: ០១៦ ៤៨ ៤៨ ៥៥ ឬ តាម Email: kct.tile@gmail.com
រយៈពេលនៃការទទួលពាក្យនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០២១
Company Name ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់
Registration No 123456
Industry General Business
Location ដីឡូតិ័លេខ៣​​ ផ្លូវហាណូយ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ, Phnom Penh
Contact Person ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com