ភ្នាក់ងារ Litalk

71

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Other
Job Function Marketing/Business Development
Position Level Non-Executive
Working Day 5 (1/2)-day work/week
Working Hour Shift Required
Location Siem Reap
Posted Date 22 Oct 2020
Closing Date 21 Dec 2020
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • Communication
ការងារទទួលខុសត្រូវ៖
-ធ្វើការផ្សាព្វផ្សាយអំពី App នៅតាមបណ្ដាលខេត្ត
-រៀបយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនអ្នកប្រើប្រាស់ App នៅបានច្រើន
-គ្មានការកំណត់ម៉ោងការងារ
-សម្រាប់អ្នកដែរចង់រកប្រាក់កម្រៃខាងក្រៅ
-អាចធ្វើបានទាំងពីរភេទ (អាទិភាពសម្រាប់ភេទ ស្រី)
-ចូលចិត្តចំណេះដឹងថ្មីៗ ពូកែទំនាក់ទំនង ចូលចិត្តការប្រាស្រ័យគ្នា
-ចេះប្រើទូរសព្ទ Smart Phone យល់ពីរបៀបប្រើApp Litalk
TNAOT APP
Company Name TNAOT APP
Registration No 123456
Industry General Business
Location No.358, Sothearos Boulevard, Phum 8, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia., Phnom Penh
Contact Person TNAOT APP

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com