អ្នកដឹកជញ្ជូន

387

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Fresh/Entry Level
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 24 Jun 2020
Closing Date 23 Aug 2020
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
1. ដឹកជញ្ជូនទំនិញជូនអតិថិជនអោយបានទាន់ពេលវេលា
2. សំអាតយានជំនិះ
3. ថែរទាំយានយន្ត
4. លើកឥវ៉ាន់ជូនភ្ញៀវ
5. ផ្តល់សេវាកម្មល្អជូនអតិថិជន
6. ការងារដទៃទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្ទាល់
១. ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើងទៅ
២. ភេទ ប្រុស
៣. មានរាងកាយមាំមួន
៤. អាចអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរបាន
៥. មានភាពស្មោះត្រង់ និងខិតខំបំពេញការងារ
*អត្ថប្រយោជន៍៖
១. ប្រាក់ខែចាប់ពី ១៨០ ដុល្លារឡើងទៅ
២. មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនជារបស់ក្រុមហ៊ុន
៣. ធ្វើការ៦ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍ និង ១ ថ្ងៃធ្វើការ ៨ ម៉ោង
៤. មានសំរាកបុណ្យជាតិ និងសំរាកប្រចាំឆ្នាំ
៥. មានធានារ៉ាប់រ៉ង ២៤ ម៉ោង និង កាត ប ស ស
៦. មានប្រាក់អតីតភាពការងារ
៧. ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ និងជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ
- Interested applicant please summit CV through E-mail : jobs@khmer-builder.com
- Please feel free to contact to Tel: 087 800 804/ 087 800 807

KHMER BUILDER Trading Co., Ltd
Company Name KHMER BUILDER Trading Co., Ltd
Registration No 123456
Industry General Business
Location 94D, Street 432,Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Phnom Penh, Phnom Penh
Contact Person KHMER BUILDER

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com