ជំនួយការ រដ្ឋបាល

351

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 11 May 2020
Closing Date 10 Jul 2020
Working Experience < 2 years
Qualification Associate Degree
Preferred Gender Female
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
1. វាយឯកសារ និងបញ្ចូលទិន្នន័យ (បើមានតម្រូវការ)
2. ទទួលភារៈកិច្ចផ្សេងទៀត ពីប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល ។
• ភេទស្រី
• កំរិតវប្បធម៌ ចាប់ពីបរិញ្ញាបត្ររងឡើងទៅ ទាក់ទងនឹងអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ឬរដ្ឋបាល
• មានជំនាញ និង អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានយ៉ាងល្អ ( Mcr.Word, Excel, Powerpoint etc.)
• រហ័សរហួន ម៉ត់ចត់ និង អត់ធ្មត់
• រុះរាយរាក់ទាក់ និង ទំនាក់ទំនងល្អ
• មានឆន្ទះរៀនពីការងារថ្មី និង បត់បែន
• មានបទពិសោធន៍ លើការងាររដ្ឋបាល, របាយការណ៍, លិខិតស្នាម ៕ល។ កាន់តែប្រសើរ
• បទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ
សម្រាប់ពត៌មានលម្អិត៖ សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 076 660 60 68 / 098 84 48 30
អ៊ីម៉ែល ៖ careers.cheangbak@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា
ម៉ោងការងារ ៖ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍
ជាង បាក់ វណ្ណ ហុង
Company Name ជាង បាក់ វណ្ណ ហុង
Registration No 123456
Industry General Business
Location ផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា, Phnom Penh
Contact Person CHEANG BAK VAN HONG

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com