អ្នកសម្របសម្រួលសិក្សាធិការ

127

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 12 Mar 2020
Closing Date 11 May 2020
Working Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
• បរិញ្ញាបត្រអប់រំផ្នែកបង្រៀន ភាសាអង់គ្លេស
• មានបទពិសោធន៍លើការងារសម្របសម្រួលយ៉ាងតិច ០១ឆ្នាំ
• មានបទពិសោធន៍បង្រៀន ភាសាអង់គ្លេស យ៉ាងតិច ៣ឆ្នាំ
• មានចំណេះដឹងលើការគ្រប់គ្រងអប់រំ ជាពិសេសផ្នែកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
• មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសល្អ ទាំងការនិយាយ និងការសរសេរ
• មានសញ្ញាប័ត្រគរុកោសល្យបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស
• មានចំណេះដឹងលើរដ្ឋបាលអប់រំ
• មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធជាមួយកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស
• មានចំណេះដឹងខាងផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់
• មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ Microsoft Office, Microsoft Outlook, Internet and Email
• បុគ្គលិកលក្ខណៈ/Leadership and Communication Skills (Personality Qualities)/
• មានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការដោះសា្រយបញ្ហា និងជំនាញក្នុងការចរចា
ក្រុមហ៊ុន វេសឡាញ អេឌ្យូខេសិន គ្រុប ( WEG ) ផ្តល់ជូននៅប្រាក់បៀវត្សផ្អែកតាមបទពិសោធន៏ និង សមត្ថភាព។ ក្រៅពីនេះ ក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្តល់នៅអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនដូចជា៖ ការអភិវឌ្ឍន៏សមត្ថភាពរបស់បុគ្គុលិក ប្រាក់អតីតភាពការងារ អាហារូបករណ៏សិក្សា ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ និង សុខភាព ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ និង អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងទៀតជាច្រើន។
បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមរៀបចំប្រវត្តិរូប (CV) រួចយកមកដាក់នៅក្រុមហ៊ុនវេសឡាញ: អាគារលេខ០៩ផ្លូវ ៣៧០ សង្កាត់បឹងកេងកង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬផ្ញើរតាមរយៈសារ អេទ្បិចត្រូនិចៈ recruit@wegcambodia.com ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទលេខ 092 888 277 /098 27 48 27 រឺគេហទំព័រ www.wegcambodia.com ។ សូមបញ្ជាក់ រាល់ប្រវត្តិរូប មិនត្រូវបានប្រគល់ត្រលប់ទៅវិញ។
Westline School
Company Name Westline School
Registration No 123456
Industry Education / Training
Location #9A(EDI’s building)St. 370, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkarmorn , Phnom Penh
Contact Person The Westline School
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com