ផ្នែក ទីផ្សារ

185

Salary Offered

View Salary

$201 - $500 USD

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 10 Mar 2020
Closing Date 09 May 2020
Working Experience < 2 years
Qualification Certificate (Diploma)
Preferred Gender Male
Age 19 - 35
Salary Offered

View Salary

$201 - $500 USD

- អាយុ១៩ឆ្នាំឡើងទៅ
- មានយានជំនិះផ្តាល់ខ្លួន
- មានទីលំនៅច្បាស់លាស់
- ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងខាងធនាគារ
ចន្ទ-សុក្រ
ម៉ោង 8am-5:30pm
ប្រាក់ខែ 200$-300$
ត្រូវមានបទពិសោធន៍ខាងធនាគារ
បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏អាចទំនាក់ទំនងសាកសួរពត៌មានតាម
លេខទូរស័ព្ទ 017/070 233 368
ឬអាចផ្ញើរ CV មកកាន់អ៊ីម៉ែល: cckinvestment@gmail.com
Company Name Cambodia C&K Investment
Registration No 123456
Industry General Business
Location ផ្ទះលេខ២៥-២៧​ ​បុរីពិភពថ្មីជិតផ្សារម៉ាក្រូផ្លូវ១០០៣​ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ, Phnom Penh
Contact Person Cambodia C&K Investment
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com