ផ្នែករដ្ឋបាល

155

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 26 Feb 2020
Closing Date 26 Apr 2020
Working Experience No preference
Qualification Certificate (Diploma)
Preferred Gender Any
Age 20 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

រៀនចំពេលវេលាធ្វើការរបស់បុគ្គលិក
ទទួលមើលការ​ខុសត្រូវផ្នែកថ្ងៃឈប់សម្រាក
ពិនិត្យ Attendance បុគ្គលិកនិងសរុបរាល់ចុងខែម្ដង
ប្រកាសមុខម្ហូបតាម Page Facebook
Call តាមអតិថិជន ថាតើបានទទួលឥវ៉ានឬនៅ
អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតទៅតាមអ្នកគ្រប់គ្រង់បានចាត់តាំង
- អាយុចាប់ពី២០-៣៥ឆ្នាំ
- មិនត្រូវការបទពិសោធន៍/បើមានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ
- អាចចេះប្រើ Microsoft word & Excel
- មានភាពអត់ធ្មត់និងការងារ
- អាចអាននិងសរសេរអក្សរខ្មែរបាន
- ភាសារអង់គ្លេសបើសិនចេះខ្លះកាន់តែប្រសើរ
Interested candidates, please submit your CV to JAS Food Cambodia.
Via email: kunthea.chhiv@gmail.com
Tel: 017537967
Company Name JAS Food Cambodia
Registration No 123456
Industry General Business
Location #60, St09, Borey Penghout The Star Natural371, Phnom Penh
Contact Person JAS Food Cambodia

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com