លក់ស៊ីម

118

Salary Offered

View Salary

$201 - $500 USD

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Fresh/Entry Level
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 02 Dec 2019
Closing Date 31 Jan 2020
Working Experience < 2 years
Qualification Certificate (Diploma)
Preferred Gender Any
Age 20 - 40
Salary Offered

View Salary

$201 - $500 USD

- ឈប់តាមបុណ្យធំៗ
- មិនគិតពីកម្រិតវប្បធម៌
- មានអាយុចាប់ពី ២០ឆ្នាំឡើងទៅ
- មានបទពិសោធន៏ចាប់ពី៦ខែឡេីងទៅ
- បើអាចជានិស្សិតឆ្នាំទី៣ឡេីងទៅកាន់ល្អ
- រូបសម្បត្តិសមរម្យ មានអត្តចរិកសុភាពរាបសារ ស្មោះត្រង់ ចេះតស៊ូ អត់ធ្មត់ និង រស់រាយរាក់ទាក់
- គោរពពេលវេលា និង ចេះយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយភ្ញៀវ
- មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ
-ធ្វើការពីម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច បើអាចធ្វើដល់ម៉ោង 8:00 ល្ងាច ចរចាប្រាក់ខែបន្ថែម
- ធ្វើការពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្វើការបាន៣ ខែ អាចមានថ្ងៃឈប់សម្រាក 4 ថ្ងៃនៅ1ខែ
- ទទួលបានក្បែរជើងសារ
* Interested applicant please summit CV through E-mail : info@phnomlist.com
* Please feel free to contact to Tel: 023986628/099336688/070906388
Southern Media
Company Name Southern Media
Registration No 123456
Industry Human Resource / Recruitment
Location #106, St.304, Sangkat Beoung kang kong II, Khan Chamkarman, Phnom Penh
Contact Person Borina

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com