បុគ្គលិកសវនករផ្ទៃក្នុង

128

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Manager
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 25 Nov 2019
Closing Date 24 Jan 2020
Working Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
- រៀបចំ ផែនការ គោលការណ៍ នីតិវិធី និងអនុវត្តតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ លើកិច្ចការ បច្ចេកទេសជំនាញ
ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។
- ធ្វើសវនកម្មលើការអនុវត្តគោលការណ៍នីតិវិធី តាមដាន និងក្រើនរំលឹកប្រតិបត្តិការលើការអនុវត្តកិច្ចការងារក្នុងតួនាទី ប្រកបដោយប្រសិទ្ធ ភាព និងធ្វើសវនកម្មលើសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ ។
- ធ្វើសវនកម្មលើសកម្មភាពប្រតិបត្តិការដូចជា កិច្ចការឥណទាន កិច្ចការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា កិច្ចការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស កិច្ចការ ចំណាយរបស់រដ្ឋបាល ជាដើម ។​
- ធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីរបកគំហើញសវនកម្ម ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យទាន់ពេលព្រមទាំងរក្សាទុកដាក់នូវរាល់ឯកសារភស្តុតាង និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានរបៀបរៀបរយ ។ ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតទៅតាមតម្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រង ។​
- អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និងកម្មវិធីកំព្យូរទ័រ (Ms.​Office)
- មានលក្ខណសម្បត្តិការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ មានឥរិយាបថចេះបម្រើអតិថិជន
- មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឹងម៉ាត់ និងឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការងារ ។
*អត្ថប្រយោជន៍រួមមាន៖
- ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សប្រគួតប្រជែង
- ទទួលបានប្រាក់ខែទី ១៣
- ទទួលបានលុយបាយប្រចាំថ្ងៃ
- ទទួលបានលុយថ្លៃកាតទូរសព្ទ
- ទទួលបានលុយសាំង(តាមតួនាទីរបស់បុគ្គលិក)
- ដំណើកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ(នៅក្នុងស្រុក ឬទៅក្រៅប្រទេស)
- កម្មវិធីកំសាន្តនានាសំរាប់បុគ្គលិក
- ការហ្វឹកហ្វឺនសមត្ថភាពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
- ការសិក្សាជំនាញបន្ថែមដោយក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបង់ថ្លៃជូន។
- បង់ ប.ស.ស សំរាប់បុគ្គលិក។
- ការឈប់សម្រាកបំណាច់ឆ្នាំ ច្បាប់ពិសេស និងច្បាប់ឈឺ.........។
បេក្ខជន-បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់អ៊ីម៉ែល cv@boreysmh.com លេខទំនាក់ទំនង 095 333 400/098 333 920។ អាសយដ្ឋាន អគារលេខ ១៣២ ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិបឹងឈូកសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ។ វេបសាយ www.boreysmh.com ។
Company Name Borey Sambath Meanheng III
Industry Construction / Building / Architecture
Location #39 ,National Road No 1 , Sangkat Niroth , Khan Chbar Ampor , Phnom Penh ., Phnom Penh
Contact Person Admin & HR Department

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com