វិស្វករលើកបរិមាណ(QS)

130

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 25 Nov 2019
Closing Date 24 Jan 2020
Working Experience No preference
Qualification Associate Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

- ធ្វើការសិក្សាលទ្ធភាពដើម្បីប៉ាន់ស្មានសំភារៈពេលវេលានិងថ្លៃដើមកម្លាំងពលកម្ម។
- ការចំចរចានិងវិភាគ។
- ការសម្របសម្រួល/ ខិតខំប្រឹងប្រែងការងារ។
- ផ្តល់តម្លៃដល់ការងារដែលបានបញ្ចប់និងការរៀបចំសម្រាប់ការទូទាត់។
- អំណត់អត់ធន់ តស៊ូនឹងការងារ
- ស្មោះត្រង់ នឹង ទំនួលខុសត្រូវការងារ
អត្ថប្រយោជន៍រួមមាន៖
- ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សប្រគួតប្រជែង
- ទទួលបានប្រាក់ខែទី ១៣
- ទទួលបានលុយបាយប្រចាំថ្ងៃ
- ទទួលបានលុយថ្លៃកាតទូរសព្ទ
- ទទួលបានលុយសាំង(តាមតួនាទីរបស់បុគ្គលិក)
- ដំណើកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ(នៅក្នុងស្រុក ឬទៅក្រៅប្រទេស)
- កម្មវិធីកំសាន្តនានាសំរាប់បុគ្គលិក
- ការហ្វឹកហ្វឺនសមត្ថភាពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
- ការសិក្សាជំនាញបន្ថែមដោយក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបង់ថ្លៃជូន។
- បង់ ប.ស.ស សំរាប់បុគ្គលិក។
- ការឈប់សម្រាកបំណាច់ឆ្នាំ ច្បាប់ពិសេស និងច្បាប់ឈឺ.........។
បេក្ខជន-បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់អ៊ីម៉ែល cv@boreysmh.com លេខទំនាក់ទំនង 095 333 400/098 333 920/ វេបសាយ: www.boreysmh.com
Company Name Borey Sambath Meanheng III
Industry Construction / Building / Architecture
Location #39 ,National Road No 1 , Sangkat Niroth , Khan Chbar Ampor , Phnom Penh ., Phnom Penh
Contact Person Admin & HR Department

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com