អ្នកលក់ក្នុងស្តង់ទឹកអនាម័យ សេយ៉េស ចំនួន២នាក់

139

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Part Time
Job Function General Work
Position Level Non-Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Shift Required
Location Phnom Penh
Posted Date 04 Nov 2019
Closing Date 03 Jan 2020
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

-លក់ទឹកអនាម័យ សេយ៉េស ដល់អតិថិជន។
-ភេទស្រី។
-រូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាត។
-ចេះញញឹមញញែម និងរួសរាយរាក់ទាក់។
-ចេះលក់ទំនិញក្នុងស្តង់។
ប្រាក់ឈ្នួល៖ ១ថ្ងៃ ២០ដុល្លារ។ បើលក់លើសគោលដៅ បានប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែម។
ម៉ោងលក់៖ ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក ដល់ ម៉ោង១១យប់។ រយះពេល៣ថ្ងៃ ( ក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក )
ប្រសិនបើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូស័ព្ទ៖
096 854 2007
ឬតាមរយះអ៊ីម៉ែល៖ camborithy@yahoo.com
Company Name K.E.T Import Export Co., Ltd
Registration No Mr. Ith Titrithy
Industry Food and Berverage
Location #124A, Street 228&63, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia, Phnom Penh
Contact Person Mr. Ith Titrithy

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com