អ្នកលក់ Online

196

Salary Offered

View Salary

< $200 USD

Job Type Full Time,Part Time
Job Function General Work
Position Level Non-Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 09 Oct 2019
Closing Date 08 Dec 2019
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

< $200 USD

  • English
-អត់ធ្មត់ គោរពពេលវេលា ស្មោះត្រង់ ធើ្វការជាក្រុម
- មានអកប្បកិរិយាល្អ រួសរាយរាក់ទាក់.
=>ត្រូវចេះវាយអក្សរខ្មែរនិងអង់គ្លេស
=>អត់មានបទពិសោធន៍ក៏អាចធ្វើបាន
- ការងារពេញម៉ោង​ 8:00am - 5:00pm
- ការងារក្រៅម៉ោង​​ 6:00PM - 10:30PM
-mailbox:ដាក់ CV នៅហាងផ្ទាល់ ផ្ទះលេខ 55B ផ្លូវ 122 ទួលគោក ភ្នំពេញ
-pushpin:ទំនាក់ទំនងតាម gmail: vystmcp@gmail.com
-pushpin:ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ៖
*0888 147 908
*098 881 480
Company Name Ino Store Cambodia
Registration No 123456
Industry Retail / Trading Distribution / Cosumer Products 
Location phnom penh, Phnom Penh
Contact Person Ino Store Cambodia

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com