ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់

355

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 09 Sep 2019
Closing Date 08 Nov 2019
Working Experience No preference
Qualification Associate Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
- ម៉ោងធ្វើការ : 7:30am-5:00pm
- ថ្ងៃធ្វើការ : ចន្ទ័ដល់សៅរ៍
- ប្រាក់ខែ : អាចចចារ
- មានភាពស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងការងារ
- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយអតិថិជន
- ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
- គោរពស្រឡាញ់ការងារ
- គោរពពេលវេលា
- មានឆន្ទះធ្វើការងារជាក្រុម
- Can Contact :
- Address : #A6.St.6cc. kok cham bak village. sangkat chom chao. khan porsenchev.Phnom Penh.
- Interested applicant please summit CV through E-mail : sothavin@amail.com
- Please feel free to contact to Tel : 069 926 777/061 866 663
Company Name THAVIN IMPORT & EXPORT CO,.Ltd
Registration No Mr. Thavin
Industry Telecommunication
Location #A6.St.6cc.kok cham bak village. Sangkat Chom chao. Khan Porsenchev. Phnom Penh. Cambodia , Phnom Penh
Contact Person THAVIN IMPORT & EXPORT CO,.Ltd

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com