អ្នកផ្សព្វផ្សាយ (Promoter)

196

Salary Offered

View Salary

$201 - $500 USD

Job Type Full Time
Job Function Journalist/Editors
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 26 Aug 2019
Closing Date 25 Oct 2019
Working Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

$201 - $500 USD

  • English
* Elite Internet & Technology co., ltd ជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធើណេតអន្តរជាតិមួយនៅកម្ពុជា​ដែលមានបច្ចេកវិទ្យានាំមុខ​ក្នុងគោលបំណងបម្រើជូនអតិថិជនក្នុងសង្គម ៕​
* លក្ខណះនៃការជ្រើសរើស :
- ជនជាតិខ្មែរ
- ​ភាសាអង់គ្លេសប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងបាន​អាទិភាពបើចេះភាសាចិន
- ត្រូវការបទពិសោធន៍
- ប្រាក់ខែចាប់ពី 300$ ឡើងទៅ
- សកម្មភាពផ្សេងៗចរចារពេលសម្ភាសន៍
- ផ្តល់អាទិភាពចំពោះនិស្សិត ឬ សិស្សទើបជាប់បាក់ឌុប ។
* ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត​ :
- ប្រាក់លើកទឹកចិត្តការងារ ការដូរថ្ងៃកំណើត ​សម្រាក់បុណ្យជាតិអន្តរជាតិ
- ធ្វើការចំនួន​៦ថ្ងៃ​ក្នុងមួយសប្តាហ៍
- ពីម៉ោង 8:30am - 5:30pm .
- បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ​ CV មកកាន់ Email : gzm806920220@gmail.com
- Tell : 096 85 66 510 / 088 3666650
- Facebook : Cambodia Car Wolrd
- Address : #40 Stree 6 orkide, Street 2004, Phnom Penh .
Company Name Gold Zone Media
Industry Advertising / PR / Events
Location #B13 Koh Pich, St. Sopheak Mongkol, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamon, Phnom Penh
Contact Person Gold Zone Media
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com