អ្នករៀបបៀ(200$-300$)

72

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Customer Service
Position Level Non-Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Preah Sihanouk
Posted Date 22 Jul 2019
Closing Date 20 Sep 2019
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Female
Age 18 - 25
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English,
  • Mandarin
អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន:
- ប្រាក់ខែខ្ពស់
- ការធានារ៉ាប់រងការងារបសស
- កន្លែងស្នាក់នៅស្អាតមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទឹកក្ដៅអាហារ៣ពេល និងឡានសំរាប់ទៅមក កន្លែងធ្វើការ
- ថ្ងៃឈប់សំរាកពី៦-៨ថ្ងៃ ក្នុងមួយខែ
- ប្រាក់បន្ថែមលើការអនុវត្តការងារ
- AL SL និងPublic Holiday
- មិនត្រូវការបទពិសោធន៍ មានរូបសម្បតិ្ដសមរម្យ មានទំនុកចិត្តនៅមុខកាមេរ៉ា
*បើប្អូនៗ ឫបងៗមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ016 650116/070 734577/ 088 3268129
* ឫ ផ្ញើcvមកកាន់email: elizabeth_shk@ebet.com
*ឫយកពាក្យមកដាក់ផ្ទាល់នៅ ហ្គោបូអ៊ីសអិនធើធេនមិន ជាន់ទី៦ដែលមានទីតាំង ស្ថិតនៅខេត្តព្រះសីហនុ។
eBET
Company Name eBET
Industry Hotel / Resort / Travel
Location នៅ ហ្គោបូអ៊ីសអិនធើធេនមិន ជាន់ទី៦ដែលមានទីតាំង ស្ថិតនៅខេត្តព្រះសីហនុ, Preah Sihanouk
Contact Person អនឡាញកាស៊ីណូ

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com