ប្រធានក្រុមឡានចេះភាសាចិន 1នាក់

114

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Top Management
Position Level Manager
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 12 Jul 2019
Closing Date 10 Sep 2019
Working Experience > 8 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 30 - 45
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • Mandarin
- ត្រូវការបទពិសោធន៍
- មានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទB មានបទពិសោធន៍បើកបរចាប់ពី 8ឆ្នាំឡើង។
- សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់អាស័យដ្ធាន៖ Email: dadhy@qq.com
- សូមទំនាក់ទំនងសួរពត៍មានបន្ថែមមកកាន់លេខទូរសព្ទ៍៖ 0969776648
- ទីតាំងការិយាល័យរ៖ ក្បែរអាកាសយានដ្ធានអន្តរជាតិភ្នំពេញ
Company Name ប៊ីហ្សនេស វិអាយភី បាស ស្ទេសិន ឯ.ក
Industry Logistics / Transportation / Warehouse
Location ក្បែរអាកាសយានដ្ធានអន្តរជាតិភ្នំពេញ, Phnom Penh
Contact Person VB VIP Bus Station
Other Jobs You May Interested

General Manager @ Manager

Sahaa Beach Resort

View Salary

Negotiable

Operation Executive @ Manager

PANTOS Logistics (Cambodia) Co., Ltd

View Salary

Negotiable

Accounting Manager @ Manager

Hyundai, Angkor Heavy Motor Co., Ltd

View Salary

Negotiable

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com