ផ្នែកដឹកជញ្ចូន(160$)

148

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Customer Service
Position Level Non-Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 09 Jul 2019
Closing Date 07 Sep 2019
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Female
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
- បើចេះបើកឡានប្រាក់ខែ180$ឡើង
- មានអាហារថ្ងៃត្រង់
- មានថ្ងៃឈប់សម្រាក4ថ្ងៃក្នុង1ខែ បន្ទាប់ពីខែទី1
- តស៊ូនឹងការងារ
- ឈប់បុណ្យធំៗដូចជា ចូលឆ្នាំចិន ចូលឆ្នាំខ្មែរឬភ្ជុំ
* ទល់មុខផ្សារអូឡំពិច
* បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏អាចដាក់ពាក្យបាន Email: info@phnomlist.com
* ទំនាក់ទំនងពត៏មានបន្ថែមដោយសេរីតាមលេខទូរសព្ទ៏: 023986628/099336688/0967827227/ 070906388
Southern Media
Company Name Southern Media
Registration No 123456
Industry Human Resource / Recruitment
Location #106, St.304, Sangkat Beoung kang kong II, Khan Chamkarman, Phnom Penh
Contact Person Borina

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com