ជំនួយការគណនី (ភេទស្រី)(1នាក់)

80

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General/Cost Accounting
Position Level Fresh/Entry Level
Working Day 6-day work/week
Working Hour Shift Required
Location Phnom Penh
Posted Date 09 Jul 2019
Closing Date 07 Sep 2019
Working Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Female
Age 18 - 27
Salary Offered

View Salary

Negotiable

- ត្រូវសហការជាមួយក្រុមការងារ
- រំលឹកគោលការណ៍ការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រកាន់ភ្ចាប់អោយបានជានិច្ចនូវការអភិវឌ្ឈន៍គុណភាពការងារ
- យល់ដឹងពីតំរូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ហាង
- ត្រូវចូលរួមរៀបចំនឹងចូលរួមបំពេញការងារក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃអោយបានស្វាហាប់
- រៀបចំCash Flow in-out ប្រចាំខែ
- ធ្វើការPurchase stock
- រៀបចំReceipt and Invoiceប្រចាំខែ
- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់នឹងរហ័សរហួនក្នុងការបំរើការងារ
- ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
- ព្យាយាមបំពេញការងារ
- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និងចេះបត់បែនក្នុងការធ្វើការ
- មានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ
- មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស(អាទិភាព)
- មានឆន្ទះធ្វើការងារជាក្រុម
- គោរពស្រលាញ់ការងារ
- គោរពពេលវេលា
- និស្សិតឆ្នាំទី១,២ ផ្នែកគណនេណ្យ
*ទីតាំងស្ថិតនៅអគារ ឡារសែន (La Seine), មជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ, រាជធានីភ្នំពេញ។
*សូមធ្វើការដាក់ពាក្យរបស់អ្នកមកកាន់ ៖Email: recruitment.icemanias@gmail.com
*សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងពត៍មានបន្ថែមមកកាន់Tel: (855) 85 91 6666/ 087 737 468
 ផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី0៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២0១៩
Company Name Ice Manias Cambodia
Industry Food and Berverage
Location ស្ថិតនៅអគារ (La Seine),មជ្ឃមណ្ឌលកោះពេជ្យ, រាជធានីភ្នំពេញ, Phnom Penh
Contact Person Ice Manias Cambodia
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com