ជំនួយការគណនី (ភេទស្រី)(1នាក់)

35

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General/Cost Accounting
Position Level Fresh/Entry Level
Working Day 6-day work/week
Working Hour Shift Required
Location Phnom Penh
Posted Date 09 Jul 2019
Closing Date 07 Sep 2019
Working Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Female
Age 18 - 27
Salary Offered

View Salary

Negotiable

- ត្រូវសហការជាមួយក្រុមការងារ
- រំលឹកគោលការណ៍ការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រកាន់ភ្ចាប់អោយបានជានិច្ចនូវការអភិវឌ្ឈន៍គុណភាពការងារ
- យល់ដឹងពីតំរូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ហាង
- ត្រូវចូលរួមរៀបចំនឹងចូលរួមបំពេញការងារក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃអោយបានស្វាហាប់
- រៀបចំCash Flow in-out ប្រចាំខែ
- ធ្វើការPurchase stock
- រៀបចំReceipt and Invoiceប្រចាំខែ
- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់នឹងរហ័សរហួនក្នុងការបំរើការងារ
- ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
- ព្យាយាមបំពេញការងារ
- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និងចេះបត់បែនក្នុងការធ្វើការ
- មានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ
- មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស(អាទិភាព)
- មានឆន្ទះធ្វើការងារជាក្រុម
- គោរពស្រលាញ់ការងារ
- គោរពពេលវេលា
- និស្សិតឆ្នាំទី១,២ ផ្នែកគណនេណ្យ
*ទីតាំងស្ថិតនៅអគារ ឡារសែន (La Seine), មជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ, រាជធានីភ្នំពេញ។
*សូមធ្វើការដាក់ពាក្យរបស់អ្នកមកកាន់ ៖Email: recruitment.icemanias@gmail.com
*សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងពត៍មានបន្ថែមមកកាន់Tel: (855) 85 91 6666/ 087 737 468
 ផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី0៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២0១៩
Company Name Ice Manias Cambodia
Industry Food and Berverage
Location ស្ថិតនៅអគារ (La Seine),មជ្ឃមណ្ឌលកោះពេជ្យ, រាជធានីភ្នំពេញ, Phnom Penh
Contact Person Ice Manias Cambodia

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com