អ្នកដឹកទំនិញលក់តាមឡាន(350$ ឡើង)

84

Salary Offered

View Salary

$201 - $500 USD

Job Type Full Time
Job Function Customer Service
Position Level Non-Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 26 Jun 2019
Closing Date 25 Aug 2019
Working Experience < 2 years
Qualification Associate Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

$201 - $500 USD

  • Khmer,
  • English
- ប្រាក់ខែ350$ ឡើង
- មានប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃពេលចេញលក់(បាយ,ផ្ទះសំណាក់)
- ចុះឡាននៅម៉ោង 6ព្រឹក
- សរសេររបាយការពីការលក់ប្រចាំថ្ងៃ
- ឈប់1ថ្ងៃ ក្នុង1សប្តាហ៏
-ដឹកទំនិញបោះដុំតាមតូប
- ចេះបើកឡាន/ចេះលក់
- មានបទពិសោធន៏ក្នុងការចុះតាមទីតាំង
* ទីតាំងនៅគីឡូលេខ6 ក្រោយរោងចក្រ Ganzberg
* បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏អាចដាក់ពាក្យបាន Email: info@phnomlist.com
* ទំនាក់ទំនងពត៏មានបន្ថែមដោយសេរីតាមលេខទូរសព្ទ៏: 023986628/099336688/0967827227/070906388

Southern Media
Company Name Southern Media
Registration No 123456
Industry Human Resource / Recruitment
Location #106, St.304, Sangkat Beoung kang kong II, Khan Chamkarman, Phnom Penh
Contact Person Borina

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com