អ្នកឆុងកាហ្វេ (130$-180$+Benefit)

62

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Customer Service
Position Level Non-Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 12 Jun 2019
Closing Date 11 Aug 2019
Working Experience < 2 years
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
- ប្រាក់ខែ130$- 180$
- ម៉ោងធ្វើការ៖ 8ព្រឹកដល់5ល្ងាច
- ឈប់បុណ្យធំៗ & តាមប្រតិទិន
- ធ្វើការថ្ងៃចន្ទ៍ដល់សោរី៍
-មិនទាមទារបទពិសោធន៍សំខាន់ពេញចិត្តនឹងការងារ
- និស្សិត​ឆ្នាំទី1ទី2 (ផ្តល់អាទីភាព)
* អាចផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់អាស័យដ្ធាន Email: info@phnomlist.com
* ពត៍មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ: 023986628/099336688/0967827227

Southern Media
Company Name Southern Media
Registration No 123456
Industry Human Resource / Recruitment
Location #106, St.304, Sangkat Beoung kang kong II, Khan Chamkarman, Phnom Penh
Contact Person Borina

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com