នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសំណង់(500$-1000$)

147

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Top Management
Position Level Manager
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 11 Jun 2019
Closing Date 10 Aug 2019
Working Experience 5-8 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 40
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
-​ ត្រូវការបទពិសោធន៏
+ ត្រូវមានបទពិសោធន៏ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មសំណង់សុីវិល05ឆ្នាំឡើងទៅ
+ ត្រូវចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ(Microsoft Word, Excel, Power Point)
+ ត្រូវចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី (Autocad3D, SketchUp, V-Ray...)
+ អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន
*បើមានបេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបភ្ជាប់មកជាមួយរូបថត 4x6 មកកាន់អាស័យដ្ធាន៖ ផ្ទះលេខ 193 ផ្លូវលេខ217(ចំការដូង) សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
*អាចផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់ Email: sreylenlh2019@gmail.com
* ទំនាក់ទំនងពត៍មានបន្ថែមតាមលេខ៖ 012554035/077703632/070806261
Company Name Sunimex Corporation Group
Registration No 1
Industry Property / Real Estate
Location #193, ផ្លូវលេខ 217 (ចំការដូង), សង្កាត់ ដង្កោ, ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី ភ្នំពេញ, Phnom Penh
Contact Person HR Department
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com