អ្នកបើកបរ ទាំងឡានលេខដៃ និង លេខអូតូ ( ២២០$ )

150

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Non-Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 10 May 2019
Closing Date 09 Jul 2019
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 40
Salary Offered

View Salary

Negotiable

មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបើកបរ
_ មានប័ណ្ណបើកបរ
_ ធ្វើការ ពីរវេន 8-5 pm & 12-9 pm
_ មានការផ្តាច់ជ្ញាចិត្តធ្វើការ និង​ ការអត់ធ្មត
_ ឡានប្រភេទដឹក ទំនិញនិងឡានថៅកែផ្ទាល់ខ្លួន
_ ៤ ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍
+Location: No 468, Monivong Boulevard , Phnom Penh.
+ Interested candidate please summit your CV through Email: samrachngourn68@gmail.com
+ More information please feel free to contact to Tel: 095 255 240 / 069 622 728
Company Name Bright Dry Cleaning
Industry General Business
Location No.468, Monivong National Road, Phnom Penh., Phnom Penh
Contact Person Bright Dry Cleaning

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com