ផ្នែកសន្តិសុខ (04ល្ងាច-08ព្រឹក)- 240$

61

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Customer Service
Position Level Non-Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 10 Apr 2019
Closing Date 09 Jun 2019
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Male
Age 18 - 40
Salary Offered

View Salary

Negotiable

ត្រូវការទាំងពីរភេទ ជាពលរដ្ឋខ្មែរ- មានសុខភាពល្អ មាំមួន ស្វាហាប់- មានអត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ សំបុត្រកំណើត ឬសៀវភៅគ្រួសារ- ចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរបានខ្លះ- បើមានបទពិសោធន៍ការងារជាសន្តិសុខរិតតែប្រសើរ- ស្លូតបូត ស្មោះត្រង់ ទៀងទាត់ ទាន់ពេល គោរពវិន័យការងារ**
- ជ្រើសបុរសឬ ស្រី
- អាយុ18ឆ្នាំឡើង
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
-​ មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
+របៀបដាក់ពាក្យ:
Ms. SANN Reaksa
The CHOCOLATE SHOP
*ទីតាំង : ផ្ទះលេខ38 ផ្លូវ 337 – ទួលគោក – ភ្នំពេញ
*បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ពាក្យតាមអាស័យដ្ធានEmail: job@theshop-cambodia.com
*ពត៍មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខTel: 095 666 570
Company Name The SHOP
Industry Food and Berverage
Location House 38 Street 337 – Tuol Kork – Phnom Penh, Phnom Penh
Contact Person The SHOP

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com