ផ្នែកទទួលភ្ញៀវ

422

Salary Offered

View Salary

< $200 USD

Job Type Full Time
Job Function Customer Service
Position Level Fresh/Entry Level
Working Day 6-day work/week
Working Hour Shift Required
Location Phnom Penh
Posted Date 01 Apr 2019
Closing Date 31 May 2019
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

< $200 USD

  • English
- ទទួលទាំង2ភេទ
- ម៉ោងធ្វើការ 7ព្រឹក ដល់ 2ថ្ងៃ និងម៉ោង2ថ្ងៃ ដល់ 8ម៉ោង
- ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស និង ចេះប្រើប្រាស់ Computer
- មានចំណូលចិត្តធ្វើការងារ Hostel
- ប្រាក់ខែអាចចរចាបាន
- មានទំនួលខុសត្រូវលើការងារ

- ទទួលទាំង2ភេទ
- ម៉ោងធ្វើការ 7ព្រឹក ដល់ 2ថ្ងៃ និងម៉ោង2ថ្ងៃ ដល់ 8ម៉ោង
- ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស និង ចេះប្រើប្រាស់ Computer
- មានចំណូលចិត្តធ្វើការងារ Hostel
- ប្រាក់ខែអាចចរចាបាន
- មានទំនួលខុសត្រូវលើការងារ
*ទីតាំង៖​ ផ្ទះលេខ7Eo, ផ្លូវ174, សង្កាត់ផ្សារថ្មី3, ខណ្ឌដូនពេញ,រាជធានីភ្នំពេញ
* បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបទៅកាន់Email: Lebouhostel@gmail.com
*ទំនាក់ទំនងសួរពត៏មានបន្ថែមតាមលេខទូរសព្ទ៏លេខ 012827999-081 799 969
Company Name LeBou Boutique Hostel
Industry Hotel / Resort / Travel
Location ផ្ទះលេខ7Eo ផ្លូវ174, សង្កាត់ផ្សារថ្មី3,ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ, Phnom Penh
Contact Person LeBou Boutique Hostel

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com