អ្នកសំអាត

61

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Customer Service
Position Level Non-Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 14 Mar 2019
Closing Date 13 May 2019
Working Experience No preference
Qualification Vocation Training
Preferred Gender Any
Age 18 - 40
Salary Offered

View Salary

Negotiable

-​ មើលការខុសត្រូវទៅលើភាពស្អាតក្នុងភោជនីយដ្ធាន។
- ធ្លាប់មានបទពិសោធន៏ក្នុងការសំអាត
- ព្យាយាម និង អត់ធ្មត់ក្នុងការងារ
*បុគ្គលិកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ឬចង់ដឹងពត៏មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់Phone number : 012 575 243
*Email: lasros1@gmail.com
*មាន3ទីតាំង : ទួលគោក, វិមានឯករាជ្យ, ទួលទំពូក
Java Café & Gallery
Company Name Java Café & Gallery
Industry Food and Berverage
Location Location Java Coffee Toul Kork, Phnom Penh
Contact Person Ms. Sros

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com