ផ្នែកលក់Condo, Villa , ដីធ្លី , ផ្ទះល្វែង

420

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Property/Real Estate
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 08 Feb 2019
Closing Date 09 Apr 2019
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Female
Age 18 - 40
Salary Offered

View Salary

Negotiable

1. មានសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់ទី12
2. រូបសម្បត្តិសមរម្យ
3. ព្យាយាមនឹងការងារ
4. មិនមានបទពិសោធន៍អាចអនុគ្រោះ
អត្ថប្រយោជន៍៖
1. ប្រាក់ខែគោល (អាចបានឡើងប្រាក់ខែ ប្រសិនឃើញថាខិតខំព្យាយាមនឹងការងារ)
2. ទទួលបានកម្រៃជើងសារខ្ពស់ចាប់ពី $1,000 ឡើងទៅក្នុងមួយផ្ទះ
3. វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសផ្នែកអចលនទ្រព្យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
4. ទទួលបានកាដូពិសេសផ្សេងៗសម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើម។ល។
. មានសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់ទី12
2. រូបសម្បត្តិសមរម្យ
3. ព្យាយាមនឹងការងារ
4. មិនមានបទពិសោធន៍អាចអនុគ្រោះ
អត្ថប្រយោជន៍៖
1. ប្រាក់ខែគោល (អាចបានឡើងប្រាក់ខែ ប្រសិនឃើញថាខិតខំព្យាយាមនឹងការងារ)
2. ទទួលបានកម្រៃជើងសារខ្ពស់ចាប់ពី $1,000 ឡើងទៅក្នុងមួយផ្ទះ
3. វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសផ្នែកអចលនទ្រព្យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
4. ទទួលបានកាដូពិសេសផ្សេងៗសម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើម។ល។
*បុគ្គលិកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមដាក់ពាក្យមកកាន់Email: Loengborany@gmail.com
*ទំនាក់ទំនងពត៏មានបន្ថែម093487750/017806270
*ទីតាំង កោះពេជ្យ, ភ្នំពេញ
Company Name Furi Real Estate
Industry Property / Real Estate
Location Near Aeon mall Khos Pich, Phnom Penh., Phnom Penh
Contact Person Furi Real Estate

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com