ផ្នែកចុងភៅ

141

Salary Offered

View Salary

< $200 USD

Job Type Full Time
Job Function Food/Beverage/Restaurant
Position Level Fresh/Entry Level
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 07 Feb 2019
Closing Date 08 Apr 2019
Working Experience < 2 years
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Female
Age 18 - 40
Salary Offered

View Salary

< $200 USD

ម៉ោងការងារ
- ពេញម៉ោង : ១២:០០pm ដល់ ០៨:០០pm
- ក្រៅម៉ោង : ០៩:០០am ដល់ ០២:០០pm / ០៥:០០pm ដល់ ១០:០០pm
*លក្ខខណ្ឌការងារ
1 អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសបាន
(ផ្តល់អទិភាពខ្ពស់សំរាប់អ្នកដែលចេះភាសាថៃ)
2 យ៉ាងតិចចប់ថ្នាក់ទី១២ រឺនិស្សិតឆ្នាំទី១
3 បុគ្គលិកត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ មានភាពបត់បែន និងរួសរាយរាក់ទាក់
*អត្ថប្រយោជន៍ដែលបុគ្គលិកនឹងទទួលបាន
- ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ
- ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត(រយៈពេល៦ខែ)
- ទទួលបាននូវការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់២៤ម៉ោង
- មានអាហារសម្រាប់បុគ្គលិក
- មានឳកាសទៅបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនៅប្រទេសថៃ
ម៉ោងការងារ
- ពេញម៉ោង : ១២:០០pm ដល់ ០៨:០០pm
- ក្រៅម៉ោង : ០៩:០០am ដល់ ០២:០០pm / ០៥:០០pm ដល់ ១០:០០pm
*លក្ខខណ្ឌការងារ
1 អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសបាន
(ផ្តល់អទិភាពខ្ពស់សំរាប់អ្នកដែលចេះភាសាថៃ)
2 យ៉ាងតិចចប់ថ្នាក់ទី១២ រឺនិស្សិតឆ្នាំទី១
3 បុគ្គលិកត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ មានភាពបត់បែន និងរួសរាយរាក់ទាក់
*អត្ថប្រយោជន៍ដែលបុគ្គលិកនឹងទទួលបាន
- ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ
- ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត(រយៈពេល៦ខែ)
- ទទួលបាននូវការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់២៤ម៉ោង
- មានអាហារសម្រាប់បុគ្គលិក
- មានឳកាសទៅបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនៅប្រទេសថៃ
* ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ #03,​ផ្លូវ118, សង្កាត់ផ្សារថ្មី1, ខណ្ឌដូនពេញ,ភ្នំពេញ.
* លេខទំនាក់ទំនងពត៏មានបន្ថែម: 069593909/092999285/011433878/087303446
* បុគ្គលិកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏អាចផ្ញើប្រវត្តិរូបតាម Email : hr@lbngroups.com/piseth.chhy@lbngroups.com
LBN GROUP
Company Name LBN GROUP
Industry General Business
Location #03, st118, Sangkat Phsar Thmey I, Khan DounPenh, Phnom Penh, Cambodia, Phnom Penh
Contact Person HR LBN GROUP

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com