ផ្នែកសេវាកម្ម

229

Salary Offered

View Salary

< $200 USD

Job Type Full Time
Job Function Food/Beverage/Restaurant
Position Level Fresh/Entry Level
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 07 Feb 2019
Closing Date 08 Apr 2019
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 25
Salary Offered

View Salary

< $200 USD

  • English
ម៉ោងការងារ
-​​​​ ពេញម៉ោង : ១២:០០pm ដល់ ០៨:០០pm
-​ ក្រៅម៉ោង : ០៩:០០am ដល់ ០២:០០pm / ០៥:០០pm ដល់ ១០:០០pm
*លក្ខខណ្ឌការងារ
1 អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសបាន
(ផ្តល់អទិភាពខ្ពស់សំរាប់អ្នកដែលចេះភាសាថៃ)
2 យ៉ាងតិចចប់ថ្នាក់ទី១២ រឺនិស្សិតឆ្នាំទី១
3 បុគ្គលិកត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ មានភាពបត់បែន និងរួសរាយរាក់ទាក់
*អត្ថប្រយោជន៍ដែលបុគ្គលិកនឹងទទួលបាន
-​ ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ
-​​ ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត(រយៈពេល៦ខែ)
- ទទួលបាននូវការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់២៤ម៉ោង
- មានអាហារសម្រាប់បុគ្គលិក
- មានឳកាសទៅបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនៅប្រទេសថៃ

ម៉ោងការងារ
-​​​​ ពេញម៉ោង : ១២:០០pm ដល់ ០៨:០០pm
-​ ក្រៅម៉ោង : ០៩:០០am ដល់ ០២:០០pm / ០៥:០០pm ដល់ ១០:០០pm
*លក្ខខណ្ឌការងារ
1 អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសបាន
(ផ្តល់អទិភាពខ្ពស់សំរាប់អ្នកដែលចេះភាសាថៃ)
2 យ៉ាងតិចចប់ថ្នាក់ទី១២ រឺនិស្សិតឆ្នាំទី១
3 បុគ្គលិកត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ មានភាពបត់បែន និងរួសរាយរាក់ទាក់
*អត្ថប្រយោជន៍ដែលបុគ្គលិកនឹងទទួលបាន
-​ ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ
-​​ ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត(រយៈពេល៦ខែ)
- ទទួលបាននូវការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់២៤ម៉ោង
- មានអាហារសម្រាប់បុគ្គលិក
- មានឳកាសទៅបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនៅប្រទេសថៃ
* ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ #03,​ផ្លូវ118, សង្កាត់ផ្សារថ្មី1, ខណ្ឌដូនពេញ,ភ្នំពេញ.
* លេខទំនាក់ទំនងពត៏មានបន្ថែម: 069593909/092999285/011433878/087303446
* បុគ្គលិកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏អាចផ្ញើប្រវត្តិរូបតាម Email : hr@lbngroups.com/piseth.chhy@lbngroups.com

LBN GROUP
Company Name LBN GROUP
Industry General Business
Location #03, st118, Sangkat Phsar Thmey I, Khan DounPenh, Phnom Penh, Cambodia, Phnom Penh
Contact Person HR LBN GROUP

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com