បុគ្គលិកផ្នែកបើកបរ

150

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Fresh/Entry Level
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 31 Jan 2019
Closing Date 01 Apr 2019
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

-មានការទទួលភ្ញៀវពីដៃគូក្រុមហ៊ុនទៅតាមហូលតែល នឹង តាមក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន
-មានចំណតសម្រាប់Standby
-អាចទទួលភ្ញៀវបានតាមរយះCall Centre 24 hours
-អាចរកប្រាក់ចំណូលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ
-ក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះនៅលើទីផ្សារស្រាប់
-រៀងរាល់ខែលោកអ្នកអាចរកចំណូលបានចាប់ពី300$-500$/មួយខែ
-ក្រុមហ៊ុនក៏មានប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំលើកទឹកចិត្តសំរាប់បុគ្គលិកផងដែរ
-ត្រូវការទាំង3ភេទ
-មានអាយុចាប់ពី20ដល់50ឆ្នាំ
-ភ្ជាប់នៅប្រវត្តិរូបសង្កេប1ច្បាប់
-អត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌ នឹង ប័ណ្ឌបើកបរ
-លិខិតបញ្ចាក់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន និងសៀវភៅគ្រួសារ
-រូបថត8សន្លឹក(4X6)
ខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានវេនថ្ងៃ វេនយប់ នឹង 24ម៉ោង ប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរសព្ទ៏0765757777/093819090
-អាស័យដ្ធាន៖ ដីឡូរ279,ផ្លូវ103, សង្កាត់ដើមថ្កូវ, ខណ្ឌចំការមន,រាជធានីភ្នំពេញ។
*Email: taxikhmers@gmail.com
Company Name H&E khmer Co.,ltd
Industry Agency / Call Centre
Location ដីឡូរ279,ផ្លូវ103, សង្កាត់ដើមថ្កូវ, ខណ្ឌចំការមន,រាជធានីភ្នំពេញ, Phnom Penh
Contact Person Taxikhmer

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com