បុគ្គលិកលក់ក្នុងហាង ( Shop Operator) ជាច្រើននាក់

1309

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Retail Sales/General
Position Level Fresh/Entry Level
Location Phnom Penh
Posted Date 19 Jun 2018
Closing Date 01 Jan 2024
Working Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English,
  • Vietnamese
-ជួយអតិថិជនក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផល-រៀបចំ និងត្រួតពិនិត្យការតាំងបង្ហាញផលិតផល-ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់-ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជន-បំពេញការងារផ្សេងៗតាមការចាំបាច់
ខ. ការអប់រំ/ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍-ជានិស្សិតកំពុងសិក្សា ឬបានបញ្ចប់ការសិក្សា-មានអាយុមិនលើសពី35ឆ្នាំ មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច 1ឆ្នាំ ទាក់ទិនការលក់-ចេះភាសាបរទេសមធ្យម (អង់គ្លេស ឬ ចិន ឬ វៀតណាម)-ប៉ិនប្រសប់ក្នុងការទំនាក់ទំនង មានរបៀបរៀបរយ និងទាក់ទាញ-ស្មោះត្រង់ អំណត់ ឧស
Company Name KC Food
Industry Food and Berverage
Location #575, Street Monivong Blvd, Beung Keng Kong II, Chamkarmon, Phnom Penh, Phnom Penh
Contact Person Human resource
Other Jobs You May Interested

Sale Assistant @ Fresh/Entry Level

DFI LUCKY PRIVATE LIMITED

View Salary

Negotiable

ផ្នែកលក់ | Sales @ Fresh/Entry Level

RSP លក់សម្ភារៈគ្រឿងជ័រប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ

View Salary

Negotiable

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com