មន្រ្ដីឥណទាន

676

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Bank/Insurance
Position Level Fresh/Entry Level
Location Kampot
Posted Date 19 Jun 2018
Closing Date 31 Dec 2020
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

- ណែនាំ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលមាន- រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំឆ្នាំជូនប្រធានសាខា- ប្រស័យទាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន- រៀបចំ និងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអតិថិជន- វិភាគនិងវាយតម្លៃអតិថិជនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តបឋម និងឈានទៅដល់ពន្យល់គណកម្មាធិការ- បំពេញឯកសារជូនអតិថិជ
​- មានសុខភាពល្អនិងស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ និងប្ដេជ្ញាធ្វើការជាមួយប្រជាជនទូទៅ-​ ជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬកំពង់សិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានា- មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការព្វផ្សផ្សាយការវិភាគនិងគណនា​(គណិតវិទ្យា)- អាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូតាមតំបន់ជនបទ និង
Company Name Metta Fiance PLC
Industry Banking / Finance / Insurance / Investment
Location Borey Piphup Thmey Phsar Chhouk Meas, #36,St C, Krang Angkrong,Krang Thnong,Sen Sok,Phnom Penh, Phnom Penh
Contact Person Amara
Other Jobs You May Interested

Insurance Advisor-Kampot @ Fresh/Entry Level

Sovannaphum Life Assurance Plc.

View Salary

Negotiable

Sale Manager @ Junior Executive

AMK Microfinance Institution Plc

View Salary

Negotiable

Mechanical Engineer @ Fresh/Entry Level

CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION

View Salary

Negotiable

Junior Engineer Trainee @ Junior Executive

CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION

View Salary

Negotiable

Electrical Engineer @ Junior Executive

CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION

View Salary

Negotiable

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com