ផ្នែកលក់ | Sales

523

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Retail Sales/General
Position Level Fresh/Entry Level
Location Phnom Penh
Posted Date 19 Jun 2018
Closing Date 31 Dec 2020
Working Experience < 2 years
Qualification Zero(0)
Preferred Gender Female
Age 20 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
• អនុវត្តន៏ផែនការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ• ណែនាំ និងបង្ហាញគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ទៅដល់អតិថិជន• សិក្សារអំពីសកម្មភាព និងតម្លៃលក់របស់ដៃគូរប្រគួតប្រជែងនៅលើទីផ្សាររាយការណ៏ទៅប្រធាន• ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបង្កើនការលក់ដល់ក្រុមហ៊ុន• ស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន• ត្រូ
•ភេទប្រុស ឬស្រី អាយុចាប់ពី ២០ឆ្នាំឡើងទៅ•ជានិស្សិតកំពុងសិក្សា ឬបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញទីផ្សារ ឬជំនាញ ដែលពាក់ពន្ធ័•ត្រូវមានបទពិសោធន៏ការងារផ្នែកលក់ ១ឆ្នាំឡើងទៅ•រូបសម្បត្តិសមរម្យ រួសរាយរាក់ទាក់ អំណត់ និងព្យាយាម•មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ•មានជំនាញ Computer
Company Name RSP លក់សម្ភារៈគ្រឿងជ័រប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ
Industry Retail / Trading Distribution / Cosumer Products 
Location #148, St19, បុរីពិភពថ្មីចំការដូង, ខណ្ឌដង្កោ, រាជធានី ភ្នំពេញ, Phnom Penh
Contact Person Mr. Raksmey

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com