អ្នកបើកបរ

1248

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 19 Jun 2018
Closing Date 01 Jan 2024
Working Experience 2-5 years
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Male
Age 28 - 40
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
- បើកបរជូនចៅហ្វាយនាយ- សំអាតឡានទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ- យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាឡានអោយបានល្អ- ថៃរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ចៅហ្វាយនាយ- មានអទិភាពចំពោះអ្នកដែលចេះជួសជុល
- ចេះអាន និងសរសេរអក្សរខែ្មរ- ប្រសិនបើអាចនិយាយភាសារអង់គ្លេសបាន និងមានអាទិភាព- ឧស្សាហ៍ ស្មោះត្រង់ រួសរាយ រាក់ទាក់- ម៉ោងការងារអាចបត់បែនតាមចៅហ្វាយនាយ** ទីកន្លែងទទួលពាក្យអសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ 63-65, ផ្លូវ 242, សង្កាត់​ ចតុមុខ, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, ភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ 093 5
Singha & Leo Beer
Company Name Singha & Leo Beer
Industry Retail / Trading Distribution / Cosumer Products 
Location #63, Street 242, Sangkat Chaktomok, Khan Daun Penh, Phnom Penh., Phnom Penh
Contact Person Mr. Vin Sovannara

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com