ជំនួយការនាយក

990

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Secretarial
Position Level Junior Executive
Working Day 5 (1/2)-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 19 Jan 2018
Closing Date 20 Mar 2018
Working Experience No preference
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 25 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

ជំនួយការនាយកអង្គការមូលនិធិខ្មែរជំនួយការសិក្សាមានតួនាទីដូចខាងក្រោម៖
- ឆ្លើយតបអ៊ីម៉ែលជាប្រចាំក្រោមការពិនិត្យរបស់នាយកអង្គការ
- បកប្រែឯកសារពីភាសាខ្មែរទៅអង់គ្លេស និងពីភាសាអង់គ្លេសទៅខ្មែរ
- វាយអត្ថបទផ្សេងៗជាភាសាខ្មែរ ឬភាសាអង់គ្លេសដែលទាក់ទងនឹង ការងាររបស់អង្គការ
លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសបុគ្គលិក
- ភេទស្រី
- មានអាយុចាប់ពី ២៥ទៅ៣៥ឆ្នាំ
- ធ្វើការ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ព្រមទាំងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរ
- មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេសចាប់ពីថ្នាក់ Advanced ឡើងទៅ
- អាចបកប្រែឯកសារពីភាសាខ្មែរទៅអង់គ្លេស និងពីភាសាអង់គ្លេសទៅខ្មែរបាន
- មានចំនេះដឹងក្នុងការប្រើកុំព្យូទ័របានល្អទាំង Ms. Word, Ms. Excel, Internet and Email
- មានការអត់ធ្មត់ និងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារ
- អ្នកដែលស្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌចំការមននឹងមានអត្ថិភាពក្នុងការទទួលបានការងារនេះ
- ប្រាក់ខែអាចចរចារគ្នាបាន
Cambodia Education Assistance Fund (CEAF)
Company Name Cambodia Education Assistance Fund (CEAF)
Industry Education / Training
Location #21Eo,St 496, Sangkat Phsar Deum Thkauv,khan Chamkamorn, Phnom Penh, Phnom Penh
Contact Person Mr. Kong Vorn

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com