ផ្នែកព្រូឡាន

403

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Non-Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 17 Jan 2018
Closing Date 18 Mar 2018
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 40
Salary Offered

View Salary

Negotiable

-ការទទួលខុសត្រូវ
-ដើរតាមឡានដឹកឥវ៉ាន់ លើកឥវ៉ាន់ដាក់ឡាន និង ទំលាក់ឥវ៉ាន់អោយភ្ញៀវ
-កិច្ចការផ្សេងៗទៀតទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធាន
**លក្ខខណ្ឌ
-មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
-មានសុខភាពល្អ
-អត្តចរឹកស្លូតបូត ចេះទទួលខុសត្រូវ ចេះតស៊ូ
**ប្រាក់កម្រៃ
-ទទួលប្រាក់ខែសមរម្យ
-ប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ
-ប្រាក់បាយ

***ទំនាក់ទំនង 012-739 098/096 872 9999
Email: houtchhay.company@gmail.com
Company Name HOUT CHHAY Co.,LTD
Industry Manufacturing / Production
Location #48-50 Eo, Monireth Street (217), Sang Toul Svay Prey2, Khan Chamka Morn, PP, Phnom Penh
Contact Person Mrs. HOM VAN

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com